Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Alkalimetaller och halogenerPlocka fram

  • litiumklorid
  • natriumklorid
  • kaliumklorid
  • magnesiumband

Alkalimetaller

Demo: lågfärger

Valenselektroner

Alla alkalimetaller har en enda valenselektron. T.ex. litium, 3Li:

 

K

L

3p+

2e

1e

Alkalimetallerna reagerar mycket lätt – släpper ifrån sig sin enda elektron!

När de reagerar bildas lätt joner.

Jonerna får ädelgasstruktur – d.v.s. 8 e i yttersta skalet (gäller ej Li, som får 2). T.ex.:

Jonisering av en natriumatom.

Jonerna blir envärt positiva: Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+

Reaktivitet

Kommer eleverna ihåg: Vilket ämne reagerar kraftigast med vatten, litium eller cesium?

  • Cesium!

När alkalimetaller reagerar, släpper de ifrån sig en e.

Ju längre bort från (den positiva) kärnan den yttersta elektronen är, desto lättare har den att sticka!

  1. Därför är Cs mer reaktivt än Rb.
  2. Därför ökar reaktiviteten nedåt i alkalimetallgruppen.

Halogener

Valenselektroner

Har sju valenselektroner. T.ex. fluor, 9F:

 

K

L

9p+

2e

7e

Fråga eleverna, hur ska de göra för att få yttersta skalet fullt? Släppa ifrån sig sju elektroner eller ta upp en?

Ta upp en, såklart! T.ex.

Cl + e → Cl

Bildar joner som är envärt negativa

  • F, Cl, Br, I etc.

Halogener Är ickemetaller.

''Vad är klor? Klor är en kemkalie som dödar baciller i vattnet. Det är därför vi fyller våra swimmingpooler med det, och tar med oss det för att dricka på stranden.'' ;-) ''Vad är klor? Klor är en kemkalie som dödar baciller i vattnet. Det är därför vi fyller våra swimmingpooler med det, och tar med oss det för att dricka på stranden.'' 😉

Reaktivitet

Reagerar gärna med metaller. 

Salt bildas.

  • "Halogen" betyder just ”saltbildare”!

Halogener är mycket reaktiva – giftiga!

  • Dödlig klorhalt = 2–3 g/m3.