Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kunskapsmål och nyckelbegrepp: Periodiska systemetSkolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

 • Modeller och teorier för materiens uppbyggnad och klassificering.

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

 • Period
 • Grupp
 • Alkalimetall
 • Alkalisk jordartsmetall
 • Övergångselement
 • Halogen
 • Ädelgas
 • Metall
 • Halvmetall
 • Icke-metall

Du ska också kunna

 • använda periodiska systemet för att förklara ett grundämnes kemiska och fysikaliska egenskaper.