Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Mer om syror och baser. Indikatorer

55423bildPlocka fram

 • konc. HCl
 • Utsp. HCl
 • Utsp. H2SO4
 • Zn-, Al- eller Mg-bleck
 • Fossila stenar från Gotland
 • Koppartråd
 • BTB
 • Sugrör

Några viktiga syror

Saltsyra

Koncentrerad saltsyra

Stickande lukt

"Ryker" i luft

Utspädd saltsyra

Löser oädla metaller under bildning av vätgas.

Exempel:

 • Zn(s) + 2HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g)
 • Zn(s) + 2H+ + 2Cl(aq) → Zn2+ + 2Cl(aq) + H2(g)
 • Zn(s) + 2H+ → Zn2+ + H2(g)

(Visa detta!)

Ofta skriver man bara H+ i stället för H3O+. Det är då underförstått att H+-jonerna är bundna till vatten i oxoniumjoner, H3O+.

Ädla metaller (guld, silver, koppar, platina) påverkas ej

(Visa detta!)

Svavelsyra

I bilbatterier ingår bl.a. svavelsyra. I bilbatterier ingår bl.a. svavelsyra. Formel: H2SO4

Frätande!

Spädning i vatten → varmt!

 • SIV-regeln: svavelsyra ska spädas genom att man häller Syran I Vattnet, inte tvärtom!

Koncentrerad svavelsyra är hygroskopisk

Att svavelsyran är starkt hygroskopisk betyder att den drar till sig vatten – ibland till och med där det egentligen inte ens finns något! Det händer när svavelsyran får reagera med kolhydrater, som till exempel socker. Då drar svavelsyran ut allt vatten (egentligen allt syre och väte) ur kolhydraten, och kvar blir bara en svart pelare av kol.

Det blir bara kvar en svart pelare av kol när svavelsyran fått reagera med socker. Det blir bara kvar en svart pelare av kol när svavelsyran fått reagera med socker.

Svavelsyra löser oädla metaller

Vätgas bildas

Reaktionsformel:

 • H2SO4 + Zn(s) → Zn2+ + \({\sf \text{SO}_4^{2-}}\) + H2(g)
 • H2SO4 + Zn(s) → ZnSO4 + H2(g)

Det bildade saltet kallas ett sulfat, i det här fallet zinksulfat

Svavelsyra löser en del ädla metaller

Exempel: koppar & silver

Svaveldioxid bildas

Reaktionsformel:

 • Cu(s) + 2H2SO4 → Cu2+ + \({\sf \text{SO}_4^{2-}}\) + SO2 + 2H2O

Svavelsyrans protolys i vatten

Reaktionsformel

 • H2SO4 + H2O → \({\sf \text{HSO}_4^-}\) + H3O+

Vätesulfatjon, \({\sf \text{HSO}_4^-}\), bildas

Men även vätesulfatjonen kan protolyseras!

 • \({\sf \text{HSO}_4^-}\) + H2O → \({\sf \text{SO}_4^{2-}}\) + H3O+

Svavelsyran är en tvåprotonig syra

Svavelsyra i vatten: Nästan all H2SO4 är protolyserad

 • Svavelsyra är en stark syra!

Endast en liten del av vätesulfatjonerna är protolyserade

 • Vätesulfatjonen är en svag syra!

Bildade salter

Sulfater, t.ex. kopparsulfat, CuSO4

Vätesulfater, t.ex. natriumvätesulfat, NaHSO4

Salpetersyra

Koncentrerad salpetersyra. Koncentrerad salpetersyra. Luktar ej, färglös

Frätande (särskilt om varm & konc!)

Salpetersyrans protolys i vatten

Reaktionsformel

 • HNO3 + H2O → \({\sf \text{NO}_3^-}\) + H3O+

Nitratjon, \({\sf \text{NO}_3^-}\), bildas

Salpetersyra löser metaller

Nitrösa gaser bildas

 • Blandning mellan NO och NO2
 • Giftiga!

Varm salpetersyra löser också en del ädla metaller

Tillsammans med saltsyra (egentligen kloridjoner, Cl) bildar den kungsvatten, som kan lösa guld.

Bildade salter

Nitrater, t.ex. kaliumnitrat, KNO3 eller bariumnitrat, Ba(NO3)2

Ättiksyra

Ättiksyra är en organisk syra

Strukturformeln för ättiksyran:  Ättiksyra (etansyra).

 • Den behöver ni inte kunna än - men snart!

Kan också skrivas HAc

 • Ac = acetatjonen = CH3COO-

Bildade salter

Acetater

Exempelvis natriumacetat (NaAc eller NaCH3COO) ingår i "värmekuddar"

Kolsyra

Demonstrationsförsök

Kolsyrade drycker. Kolsyrade drycker. Tag lite kranvatten i en bägare, tillsätt BTB

Tillsätt ev. en droppe utsp. NaOH

Blås med sugrör ner i bägaren.

Fråga eleverna, Vad händer? Varför?

Koldioxid löses i vatten

Reaktionsformel

 • CO2(g) + H2O → H2CO3

Kolsyrans protolys i vatten

Reaktionsformel

 • H2CO3 + H2O → \({\sf \text{HCO}_3^-}\) + H3O+

Vätekarbonatjon, \({\sf \text{HCO}_3^-}\), bildas

Vätekarbonatjonen kan också protolyseras!

 • Be eleverna skriva upp denna!
 • \({\sf \text{HCO}_3^-}\) + H2O → \({\sf \text{CO}_3^{2-}}\) + H3O+

Kolsyra är en svag syra

Kan man framställa koncentrerad kolsyra?

Nej, ty

 • H2CO3 → CO2(g) + H2O

All koldioxiden försvinner då i form av gas!

Detta är formeln baklänges för hur koldioxid löses i vatten!

Bildade salter

Karbonater, t.ex. kalciumkarbonat, CaCO3

Vätekarbonater, t.ex. natriumvätekarbonat (bikarbonat), NaHCO3

Demonstration: Upplösning av en fossil sten (från Gotland, 400-500 miljoner år gammalt)

Fossil löses upp i saltsyra

Fräser, ty CO2 bildas

Reaktionsformel:

 • CaCO3(s) + 2H+ + 2Cl → Ca2+ + H2O + CO2(g) + 2Cl

Karbonater "fräser" med saltsyra!

 

   

Också intressant: