Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

pH-skalan. Hur man beräknar pHInledning

Du kanske känner till pH-skalan?

 1. Sur lösning: pH < 7
 2. Neutral lösning: pH = 7
 3. Basisk lösning: pH > 7

Varför har man valt en sådan konstig skala?

 • Borde det inte varit enklare med exempelvis pH < 0 för sura lösningar, pH = 0 för neutrala och pH > 0 för basiska lösningar?
 • Som vi ska se, är det inte människan som valt skalan...

Vattnets autoprotolys

Demo

Visa att det finns joner även i destillerat vatten.

Glimlampan börjar lysa vid hög spänning.

Vad är det som händer?

Vattnet kan reagera med sig själv!

H2O + H2O → H3O+ + OH

 • Visserligen går reaktionen också åt andra hållet, men det räcker så här så länge!

Vi vet redan att sura lösningar innehåller hög koncentration H3O+ och att basiska lösningar innehåller hög koncentration OH.

Hur är då oxoniumjonkoncentrationen jämfört med hydroxidjonkoncentrationen i neutrala lösningar?

 • Samma!
 • [H3O+] = [OH] = 10-7 mol/dm3 = 0,0000001 mol/dm3 vid 25ºC.

Som du såg ovan, i neutrala lösningar är pH = 7. Kan du se sambandet mellan pH = 7 och [H+] = 10-7 mol/dm3?

Anekdot: pH-skalan uppfanns år 1909 av Søren Sørensen på Carlsbergsbryggerierna...

Søren Sørensen i Carlsbergslaboratoriernas avdelning för kemi, någon gång i början av 1900-talet.Søren Sørensen i Carlsbergslaboratoriernas avdelning för kemi, någon gång i början av 1900-talet.

pH-skalan

pH anger hur surt något är (surhetsgraden) = oxoniumjonkoncentrationen.

Exempel 1

Låt oss säga att en lösning har:

\[\left[\text{H}_3\text{O}^+\right] = 0,0001 \text{M} = \frac {1}{10000} \text{M} = \frac {1}{10^4} \text{M} = 10^{-4} \text{M} \hspace{100cm}\]

pH = 4

Exempel 2

Låt oss säga att en lösning har:

\[\left[\text{H}_3\text{O}^+\right] = 0,01 \text{M} = \frac {1}{100} \text{M} = \frac {1}{10^2} \text{M} = 10^{-2} \text{M} \hspace{100cm}\]

pH = 2

Vad säger detta oss om pH-skalan?

Ju lägre pH, desto högre oxoniumjonkoncentration!

Vi ser att:

 1. [H3O+] = 10–pH mol/dm3
 2. pH = –lg[H3O+]

pH och pOH hänger samman

 • pOH = –lg[OH]
 • pH + pOH = 14,00 (vid 25 °C)

pH i neutrala lösningar

 • [H3O+] = [OH]
 • Vid 25 °C: [H3O+] = [OH] = 10–7 M
  pH = 7

pH i basiska lösningar

Låt oss säga att en lösning har [H3O+] = 0,00000001 M = 10–8 M

pH = 8

 • I en basisk lösning dominerar istället OH-jonerna.

Några räkneexempel

Vad blir pH i en lösning där

 1. [H+] = 1·10-3?

  Svar: 3,0

 2. [H+] = 5·10-3?

  Lösning: pH = –lg[H+] = -lg(5·10-3) = 2,3

 3. [H+] = 3,5·10-9?

  Lösning: pH = –lg[H+] = -lg(3,5·10-9) = 8,46

Beräkna [H+] i en lösning där

 1. pH = 4,50

  Lösning: [H+] = 10–pH mol/dm3 = 10-4,50 mol/dm3 = 3,2·10-5 mol/dm3

 2. pH = 7,7

  Lösning: [H+] = 10–pH mol/dm3 = 10-7,7 mol/dm3 = 2·10-8 mol/dm3