Syror

SyrorVideogenomgång (flippat klassrum)

Syrors allmänna egenskaper

Demonstration

Te med citron i blir betydligt ljusare än "vanligt" te.Te med citron i blir betydligt ljusare än "vanligt" te. Koka lite te!

Droppa i lite citronsaft - vad händer

Teet ändrar färg – ljusnar

Teet fungerar som indikator för syra

Smakar surt

Testa inte detta på kemilektion eller -lab!!! 😉

Reagerar gärna med oädla metaller, t.ex. zink, magnesium, järn, aluminium

 

Det är de väteutdrivande metallerna, alltså.

Leder ström

Här måste alltså finnas joner!

Demonstration

Destillerat vatten leder inte ström

Ättiksyra (HAc) leder ström

Saltsyra leder ström bättre

Sura lösningar leder ström. Sura lösningar leder ström.

Varför leder sura lösningar ström?

Saltsyra löses i vatten: Saltsyran protolyseras

HCl + H2O → Cl + H3O+

En proton går över från HCl till H2O. Det bildas en kloridjon (Cl) och en oxoniumjon (H3O+)

Saltsyra protolyseras.

Koncentrerad saltsyra värms upp, så att det bildas en massa HCl(g). När denna kyls ned, sugs vatten upp i röret. Därefter löser sig vätekloriden i vattnet, och suger upp vattnet, så att det sprutar upp som en fontän. BTB i vattnet färgas rött, då det är mycket surt.

Ättiksyra. Ättiksyrans protolys i vatten

Ättiksyrans formel är CH3COOH. Dess strukturformel visas i bilden till höger.

Ett enklare sätt att skriva ättiksyra är HAc.

Består av vätejonen, H+, och acetatjonen, Ac (CH3COO-). Acetatjonens strukturformel visas i bilden till höger. Acetatjon (etanoatjon).

Ättiksyra protolyseras

Det här kan man också skriva med strukturformler:

Ättiksyrans (etansyrans) protolys.

Definition av en syra

Titta på reaktionsformlerna ovan. Vad händer med syrorna i dessa fall?

  • De skänker bort en proton

En syra är ett ämne som avger protoner (vätejoner, H+)

När syran protolyseras bildas oxoniumjoner, H3O+. Det är dessa som ger lösningen de sura egenskaperna.