Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kunskapsmål och nyckelbegrepp: TermokemiSkolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

 • Energiomsättningar vid fasomvandlingar och kemiska reaktioner

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

 • Kunskapsmål och nyckelbegrepp: TermokemiEndoterm
 • Exoterm
 • Aktiveringsenergi
 • Värmemängd
 • Entalpi, \(\Delta H\)
 • Bildningsentalpi
 • Förbränningsentalpi
 • Hess’ lag
 • Fasövergång

Du ska också kunna

 • utvärdera om en reaktion är endo- eller exoterm med hjälp av förändring i temperatur eller entalpi (\(\Delta H\)).
 • utvärdera förändring i entalpi i en viss reaktion med hjälp av Hess’ lag.
 • förklara på bindnings- och energinivå vad som händer i olika fasövergångar.