Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Prov 2022-02-10 i Organisk kemi (lite), Biomolekyler och Biokemi - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 22 (9/9/4) 
Medel: (…/…/…)
E: 7,0    
D: 11,5 varav 4,5 A- eller C-poäng
C: 14,5 varav 7,0 A- eller C-poäng
B: 16,5 varav 2,0 A-poäng
A: 19,5 varav 3,0 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar

 1. β-oxidation
 2. Glukos
  1. Det är ett oxidationsmedel (elektronacceptor/vätebärare/det reduceras).
  2. Deaminering.
 3. Propylmetanoat.
  Propylmetanoat

Del II. Ringa in de rätta svaren

 1. h
 2. a, b
 3. c, d, f

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

  1. I enzymets aktiva yta sker den reaktion som gör att cellväggen byggs upp. När penicillinet binder till den aktiva ytan hindrar det reaktionen från att ske med kompetitiv inhibition.
  2. Bedömning

   E – Eleven konstaterar att det kan ske en mutation som gör att penicillinet inte längre kan binda till enzymets aktiva yta.

   C – Eleven redogör för att mutationer kan leda till förändrad primärstruktur, vilket i sin tur leder till förändrad total struktur på DD-peptidas, som kan göra att penicillinet inte längre kan binda till enzymets aktiva yta.

   A – Eleven utreder också utförligt och nyanserat hur ett proteins funktion hänger samman med dess struktur, och hur en mutation i DNA kan medföra en förändring i primär-, sekundär- och tertiärstruktur hos enzymet.

   Kommentar: I frågan ska eleven utgå ifrån DD-peptidasets funktion och hur enzymer fungerar. I detta ingår att resonera kring hur struktur och funktion är kopplade till varandra. Ett svar som utgår ifrån att penicillinet på något sätt ska förändras (till exempel genom nedbrytning av ett annat enzym, som β-laktamas), godkänns därför inte.

 1. Elimination:

  Succinat → fumarat + 2H

  Addition:

  Fumarat + H₂O → malat

  Oxidation:

  Malat → oxalacetat + 2H

  Bedömning

  C – Eleven anger någon av reaktionstyperna elimination/addition/oxidation kopplad till rätt reaktant.

  A – Eleven visar med reaktionsformler hur minst två av reaktionstyperna elimination/addition/oxidation kopplad till rätt reaktant sker.

  Kommentar: Namnen på reaktionstyperna behöver inte vara med, så länge det framgår tydligt att 2H avgår vid eliminationen, vatten adderas över dubbelbindningen, och att 2H avgår vid oxidationen.

 2. DNA med en bensopyrenmolekyl inkilad mellan kvävebaserna.DNA med en bensopyrenmolekyl inkilad mellan kvävebaserna.Eftersom benso(a)pyren-molekylen är helt platt kan den kila in sig mellan kvävebaserna och binda till dem med van der Waals-bindningar (se bilden till höger). Därmed ändras DNA-molekylens struktur, vilket gör att det blir problem när DNA-molekylen ska replikeras. DNA-molekylen riskerar att läsas av felaktigt vid replikationen, vilket gör att det uppstår mutationer i kopiorna av DNA-molekylen.

  Bedömning

  E – Eleven anger att benso(a)pyren binder till kvävebaserna på något sätt.

  C – Eleven anger att benso(a)pyren kilar in sig mellan kvävebaserna och binder till dem med van der Waals-bindningar, eller förklarar varför det kan uppstå mutationer utifrån båda punkterna nedan.

  • DNA-molekylens förändrade struktur.
  • Replikationen.

  A – Eleven anger att benso(a)pyren kilar in sig mellan kvävebaserna och binder till dem med van der Waals-bindningar och förklarar varför det kan uppstå mutationer utifrån båda punkterna ovan.

  Kommentar: Eleven behöver naturligtvis inte rita någon bild i sitt svar för poäng. Bilden finns bara med här för att bättre illustrera vad det är som händer.

| ▶

 

   

Också intressant: