Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Prov 2013-04-12 i Biomolekyler - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max:  26,0 (12/10/4)
Medel:  15,65 (9,40/5,00/1,25)
E: 9,0
D: 14,0 varav 5,0 A- eller C-poäng
C: 18,0 varav 7,5 A- eller C-poäng
B: 20,0 varav 7,5 C-poäng och 2,0 A-poäng
A: 23,0 varav 9,0 C-poäng och 3,0 A-poäng

Del I. Ringa in de korrekta alternativen

 1. a, c, e
 2. b, c, f
 3. b, c, e

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar

 1. beta-D-glukos
 2. glutamat-i-basisk-losning
 3. glukos-reducerar-kopparIIjoner
 4. glyceryltriheptanoat
 5. gly-ser

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Substratet binder till enzymets aktiva yta (0,5E) med induced fit (passar nästan som "nyckel i lås") (0,5E). Reaktionen är en jämviktsreaktion – enzymet påverkar inte jämviktskonstantens värde, utan endast reaktionshastigheten. Det gör det genom att sänka aktiveringsenergin för reaktionen (1C). Enzymet utnyttjar energin som frigörs när substratet binder till aktiva ytan för att spjälka substratet (1C).

  Om eleven har båda C-poängen kan det betraktas som att eleven har svarat "utförligt och nyanserat" på den. (Den ena C-poängen markeras då som A.)
 2. Gelfiltrering, matrix av gelkulor, stora slinker utanför, små går in i matrixen, bromsas mer. Laktas är en stor molekyl (ett protein), medan både glukos och galaktos är relativt små molekyler. Därför går det bra att använda gelfiltrering.

  (Observera att ovanstående bara är min rättningsmall! Betrakta det som en ledning till rätt svar; det torftiga jag har skrivit räcker knappast för att nå upp till kraven för ett "utförligt och nyanserat" svar.)
| ▶

 

   

Också intressant: