Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skriv ut eller kopiera den här matrisen, och fyll i var din egen kunskapsnivå ligger. På så sätt får du en uppfattning om vad du kan, och vad du behöver repetera.

Reaktionshastighet

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet hur man definierar reaktionshastighet.
     
 1. Jag vet hur ett ämnes inneboende egenskaper påverkar reaktionshastigheten.
     
 1. Jag kan förklara varför reaktionshastigheten ökar om reaktanterna är finfördelade.
     
 1. Jag kan förklara varför reaktionshastigheten ökar om temperaturen ökar.
     
 1. Jag vet hur koncentrationen påverkar reaktionshastigheten.
     
 1. Jag vet hur närvaro av en katalysator påverkar reaktionshastigheten.
     

Jämviktsekvationen

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som kännetecknar ett system som är i jämvikt.
     
 1. Jag vet hur man definierar jämviktskonstanten.
     
 1. Jag vet vilka faktorer som påverkar jämviktskonstantens värde för en viss reaktion.
     

Beräkningar på jämviktssystem

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som reagerar och vad som bildas i Haber–Bosch-processen.
     
 1. Jag kan teckna jämviktskonstanten för Haber–Bosch-processen.
     
 1. Jag kan räkna ut vilken jämviktskonstantens enhet blir för en viss reaktion.
     
 1. Jag kan beräkna jämviktskonstanten med hjälp av reaktanternas och produkternas koncentrationer vid jämvikt.
     
 1. Jag kan beräkna någon reaktants eller produkts jämviktskoncentration med hjälp av jämviktskonstanten.
     

Heterogena jämvikter. Löslighetsprodukt

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad en heterogen jämvikt är.
     
 1. Jag hur löslighetsprodukten beräknas.
     
 1. Jag kan använda löslighetsprodukten för att beräkna koncentrationerna i en mättad lösning.
     

Koncentrationskvoten Q

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet hur man beräknar koncentrationskvoten Q.
     
 1. Jag kan använda Q för att avgöra om ett system är i jämvikt eller inte.
     
 1. Jag kan använda Q för att avgöra åt vilket håll reaktionen går i ett system som inte är i jämvikt.
     

När jämvikten rubbas i ett jämviktssystem

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan använda Le Chateliers princip för att avgöra vad som händer i ett jämviktssystem som rubbas.
     
 1. Jag kan använda jämviktskonstanten K för att beräkna vilka jämviktskoncentrationerna blir i ett jämviktssystem som rubbats.
     
 1. Jag kan förklara vad som händer i ett visst jämviktssystem om en reaktionsblandning späds (eller trycket minskar).
     
 1. Jag kan förklara vad som händer i ett visst jämviktssystem om en reaktionsblandning koncentreras (eller trycket ökar).
     
 1. Jag kan förklara vad som händer med jämviktskonstanten K om temperaturen ökar eller minskar, beroende på om det är en exo- eller endoterm reaktion.