Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Trivialnamn att lära och kunna utantill i Kemi 2

Dessa molekyler ska ni lära och kunna trivialnamn och strukturformel på i kursen i Kemi 2:

Rationellt namn Trivialnamn Strukturformel
metanol träsprit

Metanol

metanal formaldehyd

Metanal (formaldehyd)

metansyra myrsyra

Myrsyra

metanoatjon formiatjon

Metanoatjon (formiatjon)

etanol alkohol, sprit

Etanol

etanal acetaldehyd

Etanal

etansyra ättiksyra

Ättiksyra (etansyra)

etanoatjon acetatjon

Etanoatjon (acetatjon)

1,2-etandiol glykol

Glykol (1,2-etandiol)

1,2-etandisyra oxalsyra

oxalsyra

1,2,3-propantriol glycerol

Glycerol

2-propanon aceton

Propanon (aceton)

hydroxibensen fenol

fenol

metylbensen toluen

Toluen

fenylamin anilin

anilin