Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Prov 2002-05-31 i Organisk kemi - Facit

Artikelindex

Facit

  1. propan
  2. metanol
  3. butansyra (smörsyra)
  4. metanal
  5. koldioxid (metandion)
  6. 1,2-diklorpropan
  7. bensen
  1. 1,1-diklormetan
  2. Ättiksyra (etansyra)
  3. Propanon (aceton)
  4. 2,3-dimetyl-2-hexen
  5. Naftalen
  6. Metylbutanoat
  7. 3-etyl-4-metyl-6-oktyn-2,4-dien
 1. Pentan

  2-metylbutan 2,2-dimetylpropan

 2. Addition av HBr till propen

  Det bildas 2-brompropan (överst) och 1-brompropan.

  1. 3-brom-6-etyl-3-metylnonan
  2. 3-brom-6-etyl-3-metylnonan
  1. 1-propanol
  2. Oxidation av 1-propanol
  3. Propansyra

   Propansyra

  1. Estrar
  2. butanol + etansyra -> butyletanoat + vatten

   Butanol + etansyra → butyletanoat + vatten

 3. För att framställa en keton behöver man en sekundär alkohol, inte en tvåvärd. Men i en tvåvärd alkohol kan en eller båda hydroxylgrupperna vara sekundära om det rör sig om minst en propanol eller butanol. Därför skulle skulle det kunna funka med en tvåvärd alkohol ändå.
| ▶

 

   

Också intressant: