Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Prov 2012-12-07 i Organisk kemi (grundläggande) - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max:  44,0  (22/15/7)
Medel:  24,52  (16,40/7,04/1,08)
E: 17,5
D: 25,5 varav 8,0 A- eller C-poäng
C: 32,0 varav 12,0 A- eller C-poäng
B: 35,5 varav 3,5 A-poäng
A: 41,0 varav 5,5 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

  1. pentan
  2. 2-metylpropan
  3. etylcyklohexan
  1. Propan
  2. 3-etyl-2,4-dimetylhexan
  3. 3-etyl-2-metylhexan
  1. Freoner
  2. De är både växthusgaser och skadar ozonlagret.

 1.  
  cis-2-buten och trans-2-buten
  1. Etentereftalat (etyltereftalat).
  2. 8C, 4O, 6H
  3. 1,4-dimetylbensen (paraxylen)
  1. syntes-av-vinylklorid 
  2. Additionsreaktion
  3. syntes-av-pvc
  4. Polymerisation (polyaddition)

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar (fullständiga beräkningar krävs)

 1. [Inget facit finns, men titta gärna på mina ledtrådar]
 2. Det man behöver veta är 

  • hur mycket energi som krävs för att framställa etanolen resp. bensinen
  • hur mycket en bil drar per 100 mil av etanol resp. bensin
  • hur mycket koldioxid som bildas vid förbränning av etanol resp. bensin
  Alla parametrar kopplas samman för att beräkna det totala utsläppet koldioxid per 100 mil. Till detta kan fogas resonemang om motorns livslängd beroende på om man tankar bensin eller etanol, och eventuella skillnader i produktion för bensin- resp. etanoldrivna bilar.
| ▶

 

   

Också intressant: