Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Prov 2006-03-24 i Organisk kemi - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 44,0
Medel: 31,70
G: 13,5
VG: 31,0
MVG: 38,0

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar

  1. etanal/acetaldehyd (G)
  2. 3,4-metyl-2-pentanol (VG)
  3. 1,2-etandiol/glykol (G)
  1. Metanal (formaldehyd) (G)
  2. 2-pentanon (G)
  3. 4,7-dimetyl-2,5-oktadien (VG)
 1. cyklobutan, Cyklobutan (VG);
  metylcyklopropan, Metylcyklopropan (VG)
  1-buten, 1-buten (G)
  cis-2-buten, Cis-2-buten(G)
  trans-2-buten, Trans-2-buten(G)
  2-metyl-1-propen, 2-metyl-1-propen(G)

Del II. Ringa in de rätta svaren!

 1. d (G)
 2. b (VG)

Del III. Frågor som kräver fullständig lösning och (i förekommande fall) balanserade formler. Glöm inte enhet!

Ingen/felaktig enhet i svaret ... -1p

Räknat med avrundade siffror ... -0,5p

 1. hexan, Hexan
  3-metylpentan, 3-metylpentan
  2-metylpentan, 2-metylpentan
  2,3-dimetylbutan, 2,3-dimetylbutan(G)
  2,2-dimetylbutan, 2,2-dimetylbutan
 2. hexan (68,7°C), 3-metylpentan (64,0°C), 2-metylpentan (60°C), 2,3-dimetylbutan (58°C), 2,2-dimetylbutan (49,7°C)

  Även hexan (68,7°C), 2-metylpentan (60°C), 3-metylpentan (64,0°C), 2,3-dimetylbutan (58°C), 2,2-dimetylbutan (49,7°C) är godkänt. (VG)

  Fel ordning på 2,3-dimetylbutan (58°C), 2,2-dimetylbutan (49,7°C) ... -1p

  Omvänd ordning, men rätt i övrigt ... -1,5p

 3. Ju fler intermolekylära bindningar som kan uppstå mellan molekylerna i ett ämne, desto mer energi krävs det för att bryta bindningarna, och desto högre kokpunkt har de (1p). Mellan molekylerna i en fullständigt ogrenad molekyl kan det uppstå fler van der Waals-bindningar än mellan molekylerna i en grenad molekyl (1p). Det betyder att ju mer grenad molekylen är, desto lägre kokpunkt har den (1p). (VG)
 4. Addition av Br2 till etyn (VG)
  1. etanol och butansyra (smörsyra) (VG)
  2. Etanol + butansyra → etylbutanoat + vatten(VG)

   \(K = \frac {[\text{H}_2\text{O}][\text{C}_4\text{H}_7\text{COOC}_2\text{H}_5]}{[\text{EtOH}][\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}]}\) (G)

  3. Den bildade estern är olöslig i vatten, och flyter faktiskt ovanpå vattnet (1p). Det kan man utnyttja för att ta bort estern från reaktionsblandningen (1p). (Att försöka avdunsta det bildade vattnet fungerar inte, eftersom etanolen avdunstar innan vattnet.) Om koncentrationen ester eller vatten minskar, förskjuts jämvikten åt höger (1p), och koncentrationen etanol och butansyra minskar (1p). (VG)
| ▶

 

   

Också intressant: