Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är penna, suddgummi och linjal, utdelat periodiskt system, samt miniräknare, men ingen formelsamling. Samtliga svar ska skrivas på det här pappret. Alla reaktionsformler ska vara balanserade. I strukturformler ska samtliga atomer sättas ut, även väteatomer.

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar

 1. Ange både trivialnamn och rationellt namn på följande molekyler: (3p)
  1. Ättiksyra (etansyra)
  2. Propanon (aceton).
  3. Glykol (1,2-etandiol)
 2. Ange strukturformeln för följande organiska ämnen: (3p)
  1. butanal
  2. etylpropyleter
  3. bensoesyra
 3. Om myrsyra och propanol får reagera med varandra bildas en ester. Ange strukturformel och rationellt namn på denna ester! (2p)
 4. Det finns sex isomerer med summaformeln C4H8. Skriv strukturformler för fem av dem, och ange deras rationella namn! (10p)
 5. Ange namn och strukturformel på den molekyl som bildas om man adderar vatten till cyklohexen! (2p)
 6. Ange både strukturformel och rationellt namn på en valfri
  1. primär alkohol (2p)
  2. sekundär alkohol (2p)
  3. trevärd (ej tertiär) alkohol (2p)

Del II. Frågor som kräver fullständig lösning och (i förekommande fall) balanserade formler. Glöm inte enhet!

 
 1. Föreställ dig att du har 7,00g av alkoholen i 6a i ett provrör, och låter den reagera med ett överskott upphettad koppar(II)oxid.
  1. Vilka produkter bör du få? Svara med reaktionsformel med strukturformler, och ange det rationella namnet på de bildade organiska produkterna! (4p)
  2. Hur stor massa av (den organiska produkten i det sista reaktionssteget kommer du att få, förutsatt att utbytet i de båda reaktionsstegen är 70%? (3p)
 2. På smak- och essensfabriken Glada Gommen AB vill man en dag framställa lite ”päronessens”, en ester kallad 3-metyl-1-butyletanoat.
  1. Vilka ämnen måste man utgå ifrån för att göra 3-metyl-1-butyletanoat? Ange endast namn! (2p)
  2. Framställningen av 3-metyl-1-butyletanoat är en jämviktsreaktion. Skriv reaktionsformeln med strukturformler! (3p)
  3. Den bildade ”päronessensen” är relativt svårlöslig i vatten. Förklara med utgångspunkt i ”päronessensens” strukturformel och vad du vet om kemiska bindningar, varför det är så! (5p)

Facit

Betygsgränser

Max: 43
G: 14
VG: 28
MVG: 38

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar

  1. etansyra, ättiksyra
  2. aceton, propanon
  3. 1,2-etandiol, glykol
  1. Butanal
  2. Etylpropyleter.
  3. Bensoesyra
 1. Propylmetanoat
 2. 1-buten 2-metyl-1-propen G
  Cis-2-buten Trans-2-buten G
  Cyklobutan. Metylcyklopropan. VG

 3. cyklohexanol

  Svarat: Fenol ... -2p

  1. T. ex. Etanol
  2. T. ex. 2-propanol
  3. T. ex. Glycerol (1,2,3-propantriol).

Del II. Frågor som kräver fullständig lösning och (i förekommande fall) balanserade formler. Glöm inte enhet!

  1. T.ex.

   Oxidation av etanol med koppar(II)oxid bildar etanal och koppar(I)oxid.

   Oxidation av etanal med koppar(II)oxid bildar etansyra (ättiksyra) och koppar(I)oxid.

   Felaktig strukturformel ... -0,5p/strukturformel

   Felaktiga namn ... -0,5p/namn

   Felaktigt balanserad reaktionsformel ... -0,5p/formel

   Annat fel i reaktionsformel ... -0,5p/fel

  2. T.ex. såhär. Mängden alkohol:karboxylsyra förhåller sig som 1:1. Det betyder att \(n_{\text{etansyra, teoretiskt}} = n_{\text{etanol}}\). Men eftersom utbytet är 70% i de båda reaktionsstegen får vi att \(n_{\text{etansyra, teoretiskt}} = n_{\text{etanol}} \cdot 0,7 \cdot 0,7\). Vi räknar ut substansmängden etanol:


   \(n_{\text{etanol}} = \frac {m}{M} =\)
   \(= \frac {7,00\text{g}}{(12,01 \cdot 2 + 1,008 \cdot 6 + 15,9994)\text{g/mol}} =\)
   \(= 0,1519512\text{mol}\)


   Nu kan vi räkna ut substansmängden etansyra:
   \(n_{\text{etansyra, faktiskt}} = 0,1519512\text{mol} \cdot 0,7 \cdot 0,7 =\)
   \(= 0,0744561\text{mol}\)


   och massan etansyra:
   \(m_{\text{etansyra}} = n_{\text{etansyra, faktiskt}} \cdot M_{\text{etansyra}} =\)
   \(= 0,0744561\text{mol} \cdot (12,01 \cdot 2 + 1,008 \cdot 4 + 15,9994)\text{g/mol} =\)
   \(= 4,4696606\text{g} \approx 4,47\text{g}\)


   Rätt värde på nalkohol – 1Gp; rätt värde på nsyra – 1Vp; rätt värde på msyra – 1Gp.

   Rätt svar för metanol/metansyra är 4,93g och för propanol/propansyra 4,23g.

  1. 3-metyl-1-butanol (isoamylalkohol) och etansyra (ättiksyra)
  2. 3-metyl-1-butanol + etansyra → 3-metyl-1-butyletanoat + vatten

   Rätt struktur på 3-metyl-1-butanol – 1p; rätt struktur på ättiksyran – 1p; rätt struktur på 3-metyl-1-butyletanoat – 1p.

   Använt en betydligt mindre komplicerad alkohol i esterjämvikten ... -1p

   Ej tagit med vatten i jämvikten ... -0,5p

  3. Lika löser lika: Päronessensens struktur är mycket olik vattnet (1Gp). Den kan inte bilda några vätebindningar till vatten (1p), eftersom den inte har något väte bundet till syre (1p). Den har långa, opolära kedjor (1p), som har svårt att bilda van der Waals-bindningar till vattnet (som är hydrofoba) (1p).