Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Prov 2012-03-07 i Organisk kemi

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 19 7/9/3
Medel: 14,38 6,15/6,58/1,65
G: 5,5  
VG: 10,0 varav minst 4,5 VGp eller MVGp
MVG: 14,0 varav minst 7 VGp eller 2 MVGp

Del I. Endast svar behöver anges. Glöm inte enhet!

 1. d
  1. Myrsyra (metansyra)
  2. Acetaldehyd (etanal)
  3. Fenol (hydroxibensen)

  1. 3,4-dimetyl-2-pentanol
  2. Glycerol/1,2,3-propantriol
  1. Bensoesyra
  2. Metylpropyleter
  1. Assymetriskt centrum i glyceraldehyd
  2. L- och D-glyceraldehyd

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar. Glöm inte enhet!

  1. Etanol och butansyra (smörsyra)
  2. Etanol + butansyra <==> etylbutanoat + vatten

   \(K = \frac {[\text{H}_2\text{O}][\text{CH}_4\text{COOC}_2\text{C}_2\text{H}_5]}{[\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}][\text{C}_3\text{H}_7\text{COOH}]}\)
  3. Den luktar så illa, och det vill man ju inte ska vara kvar i en päronessens.
  4. Eleven konstaterar att man måste förskjuta jämvikten åt höger antingen genom att tillsätta mer etanol eller skilja ut estern från reaktionsblandningen – 1VGp; Eleven visar med ett matematiskt resonemang varför jämvikten förskjuts åt höger; ELLER eleven föreslår ett sätt att skilja ut estern ur reaktionsblandningen – 1MVGp

   Exempel på elevsvar med bedömningen 0/1/1:

   Vi tillsätter ett stort överskott av alkoholen. Då förändras koncentrationskvoten så att Q < K. För att jämvikt åter ska uppnås, måste [C2H5OH] och [C3H7COOH] minska, samtidigt som [H2O] och [C4H7COOC2H5] ökar, vilket innebär att jämvikten förskjuts åt höger, och koncentrationen C3H7COOH minimeras.

| ▶

 

   

Också intressant: