Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Prov 2013-02-07 i Organisk kemi: Organiska reaktioner - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max:  30,0 (15/10/5)
Medel:  19,07 (12,61/5,19/1,26)
E: 11,5
D: 16,5 varav 5,0 A- eller C-poäng
C: 20,5 varav 7,5 A- eller C-poäng
B: 23,0 varav 7,5 C-poäng och 2,5 A-poäng
A: 26,5 varav 9,0 C-poäng och 4,0 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

  1. fenol
  2. etylmetyleter
  3. metanal
  4. 2-pentanon
 1. 2-butanol-CuO-butanon-H2O-Cu2O
 2. D-glyceraldehyd-med-optiskt-centrum

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar (fullständiga beräkningar krävs)

  1. L-propranolol-med-funktionella-grupper-markerade

   (Det finns fler funktionella grupper – metylgrupp, enkelbindning – men dessa är så självklara att de inte ger ytterligare ”poäng”. Egentligen är också fenylgrupperna en naftanylgrupp (naftylgrupp), men det räcker att identifiera fenylgrupperna.)

  2. L-propranolol-med-optiskt-centrum
  3. Kväveatomen i amingruppen har ett fritt elektronpar som kan ta upp en proton. Väteatomen i hydroxylgruppen kan i teorin avges, men den är för långt borta från de andra elektronegativa atomerna i strukturen för att den negativa laddningen ska kunna stabiliseras. Därför kommer de basiska egenskaperna att överväga, och lösningen blir basisk.
 1. hydroxidjon-3-klorpropansyra-3-hydroxipropansyra-kloridjon
  Hydroxidjonen gör en nukleofil attack på kolatomen som binder till kloratomen. Detta är för att denna kolatom är lite mer positivt laddad dels på grund av kloratomens elektronegativitet, dels på syreatomernas elektronegativitet (i karboxylgruppen). Det bildas ett transitionstillstånd, som snabbt övergår till reaktionsprodukten, 3-hydroxipropansyra. Eftersom den här typen av reaktion är beroende av både hydroxidjonernas och 3-klorpropansyrans koncentration, är det en typisk SN2-reaktion
  1. etanol och butansyra (smörsyra)
  2. etanol-butansyra-etylbutanoat
  3. \(K = \frac {[\text{H}_2\text{O}][\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COO}\text{CH}_2\text{CH}_3]}{[\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}][\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{COOH}]}\)
  4.   C2H5OH C3H7COOH C3H7COOC2H5 H2O  
   f.r. x 1,00  0 mol/dm3
   förändr. -0,99 -0,99 +0,99 +0,99 mol/dm3
   v.j. x - 0,99 0,01 0,99 0,99 mol/dm3

   \(4,0 = \frac {0,99\cdot 0,99}{(x-0,99)\cdot 0,01}\)
   \((x-0,99) \cdot 4,0 = \frac {0,99^2}{0,01}\)
   \(4,0 \cdot x - 0,99 \cdot 4,0 = 98,01\)
   \(4,0 \cdot x = 98,01 + 3,96\)
   \(x = \frac {101,97}{4} = 25,4925 \approx 25\)

   Svar: Koncentrationen etanol måste vara minst 25 mol/dm3.
| ▶

 

   

Också intressant: