Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Prov 2014-01-24 i Organisk kemi - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 30,0 (19/8/3)
Medel:  15,39 (13,71/2,90/0,55)
E: 14,5
D: 18,5 varav 4,0 A- eller C-poäng
C: 22,5 varav 6,0 A- eller C-poäng
B: 24,0 varav 6,0 C-poäng och 1,5 A-poäng
A: 27,0 varav 7,0 C-poäng och 2,5 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar

  1. attiksyra
  2. aceton
  3. glycerol
  4. metylbensen
  1. etylmetyleter
  2. 2-metyl-2-propanol-detaljerad
  3. pentansyra
  4. etanal

Del II. Ringa in de rätta svaren!

 1. a, b, e
 2. a, b, d
 3. a, d, e

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

  1. S-talidomid-med-funktionella-grupper-markerade
   • (Det finns fyra ketogrupper och två amingrupper, men bara en av respektive grupp är markerad i bilden.)
   • Inget extra för identifikation av sekundär och tertiär amin, eller för cykloalkan (vilket det egentligen heller inte är).
   • Inget avdrag för bensenring istället för fenylgrupp och karbonylgrupp istället för ketogrupp.
  2. Se asterisk i bilden ovan.
  3. Protolys av (R)-talidomid sker är enligt följande formel:

   protolys-av-R-talidomid

   Eftersom talidomiden är en svag syra, kommer jämvikten att vara förskjuten åt vänster. När reaktionen går tillbaka till vänster, kan protonen attackera det negativt laddade kolet både från ena sidan och från den andra. Om den så att säga kommer ”framifrån” kommer det åter att bildas (R)-talidomid. Om den kommer "bakifrån" kommer det istället att bildas (S)-talidomid enligt nedanstående formel:

   bildning-av-S-talidomid

   Eftersom protolysreaktionen är en jämviktsreaktion, kommer så småningom hälften av allt (R)-talidomid att omvandlas till (S)-talidomid i vattenlösning (vilket det är i kroppen). Den då bildade (S)-talidomiden kan sedan orsaka fosterskador.

  1. Pentanol och butansyra (smörsyra)
  2. 1-pentanol-butansyra-pentylbutanoat-vatten
  3. \(K = \frac {[\text{pentylbutanoat}][\text{H}_2\text{O}]}{[\text{pentanol}][\text{butansyra}]}\)
  4.   C5H11OH C3H7COOH C3H7COOC2H5 H2O  
   f.r. x 0,100 0 0 M
   förändr. – 0,99 · 0,100 – 0,99 · 0,100 + 0,99 · 0,100 + 0,99 · 0,100 M
   v.j. x – 0,099 0,001 0,099 0,099 M

   \(4,0 = \frac {0,099 \cdot 0,099}{(x-0,099)\cdot 0,001}\)
   \((x-0,099)\cdot 4,0 = \frac {0,099^2}{0,001}\)
   \(4,0 \cdot x - 0,099\cdot 4,0 = 9,801\)
   \(4,0 \cdot x = 9,801 + 0,396\)
   \(x = \frac {10,197}{4,0} = 2,54925 \approx 2,5\)
| ▶

 

   

Också intressant: