Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Prov 2015-03-02 i Organisk kemi - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 36,5 (20/11/5,5)
Medel:  23,4 (14,7/7,2/1,6)
E: 15,0
D: 20,5 varav 5,5 A- eller C-poäng
C: 26,0 varav 8,5 A- eller C-poäng
B: 28,5 varav 8,5 C-poäng och 3,5 A-poäng
A: 32,5 varav 9,5 C-poäng och 4,0 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar

  1. butanon
  2. etylamin
  3. metantiol
  4. 2 hydroxipropansyra mjolksyra
  1. 2-pentanon
  2. 2-metylbutansyra
  3. etanal/acetaldehyd
  4. etandisyra/oxalsyra
 1. etanol propanol etylpropyleter
 2. glyceryltrihexanoat

Del II. Ringa in de rätta alternativen

 1. a
 2. b, d
 3. d

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

  1. addition av HCl till etyn
  2. Additionsreaktion
  3. Väteatomen gör en elektrofil attack på trippelbindningen. Då bildas en positiv jon och en kloridjon. Kloridjonen reagerar sedan med den positiva jonen och bildar vinylklorid.
   addition av HCl till etyn reaktionsmekanism

   C – Eleven visar hur den elektrofila attacken sker

   A – Eleven visar också hur det bildas en positivt laddad karbokatjon (namnet är inte nödvändigt att ha med), som sedan reagerar med kloridjonen och bildar vinylklorid.

 1. Bedömning
  C – Eleven visar med reaktionsformler med strukturformler hur brom adderas över dubbelbindningarna i fettet
  A – Eleven drar också slutsatsen att strukturen förändras, vilket leder till att fler v.d.W.-bindningar kan uppstå, smältpunkten stiger och konsistensen tjocknar.
 2. 4CH3NO2(l) + 3O2(g) → 4CO2(g) + 6H2O(g) + 2N2(g) + värme
  Bedömning
  0,5C – Eleven skriver en balanserad reaktionsformel för förbränningen av nitrometan.
  0,5C – Eleven konstaterar att det bildas mycket gas
  0,5A – Eleven jämför gasbildningen med hur mycket som bildas när metan, CH4, förbränns
  0,5A – Eleven diskuterar att både O2 och N (i -NO2) är oxidationsmedel, vilket gör förbränningen extra snabb
  0,5A – Eleven diskuterar entalpiförändringen vid reaktionen.
  1. etanol och butansyra (smörsyra)
   Båda rätt – C
   Endast en rätt – E
   Skrivit etansyra/ättiksyra och 1-butanol – E
  2. etanol butansyra etylbutanoat
  3. \(K = \frac {[\text{H}_2\text{O}][\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{COOCH}_2\text{CH}_3]}{[\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}][\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{COOH}]}\)
   Ej tagit med vattnet i uttrycket – E
   Dividerat reaktanter med produkter – 0
  4. Lösning:
     C2H5OH C3H7COOH C3H7COOC2H5 H2O

   f. r.

   x 1,00 0 0 mol/dm3
   förändr. -0,99 -0,99 +0,99 +0,99 mol/dm3

   v. j.

   x-0,99 0,01 0,99 0,99 mol/dm3

   \(4,0 = \frac {0,99 \cdot 0,99}{(x - 0,99) \cdot 0,01}\)
   \((x - 0,99) \cdot 4,0 = \frac {0,99^2}{0,01}\)
   \(x \cdot 4,0 - 0,99 \cdot 4,0 = 98,01\)
   \(x \cdot 4,0 = 98,01 + 3,96\)
   \(x = \frac {101,97}{4,0} = 25,4925 \approx 25\)
   Koncentrationen etanol måste vara minst 25 mol/dm3.

   Ej tagit med [H2O] i beräkningarna, men i övrigt korrekt (koncentrationen beräknas då till 25,74 M ≈ 26 M) – C. (Om eleven inte tagit med [H2O] i fråga (c), blir det ett konsekvensfel, och får då istället bedömningen A.)

   Allt korrekt uppställt, men det finns beräkningsfel – C

   Gjort en ansats till beräkning, t.ex. ställt upp reaktionstabell eller identifierat x – E

| ▶

 

   

Också intressant: