Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Prov 2017-10-13 i Fördjupad organisk kemi - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 29 (20/11/5,5)
Medel: 17,9 (11,1/4,9/1,9)
E: 10,5
D: 15,5 varav 5,0 A- eller C-poäng
C: 20,0 varav 7,5 A- eller C-poäng
B: 22,5 varav 2,5 A-poäng
A: 25,5 varav 4,0 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar

  1. metantiol
  2. fenol
  3. aceton
  4. etylamin
  5. dimetyleter
  6. butansyra
  1. Propanal
  2. Fenylamin (anilin)
  3. Etylmetyleter
  4. 2-pentanon
 1. Metanol (träsprit)
  1. I det första och andra provröret.
  2. 2 propanol O 2 propanon
 2. toluen salpetersyra tnt vatten
  1. fenazon funktionella grupper inringade
  2. Till exempel 
   fenazon reaktion med vatten

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

  1. tertbutylalkohol 2-metylpropyliumjon hydroxidjon
   2 metyl propyliumjon kloridjon tertbutylklorid
  2. Alkoholen har högre löslighet i vatten, eftersom den kan bilda vätebindningar med vattenmolekylerna. Molekylen med kloratomen kan inte göra detta, och får därför lägre löslighet.
 1. Bedömning:
  C – Eleven förklarar att det bildas det lättlösliga saltet natriumfenolat.
  1A – Eleven förklarar med reaktionsformler att koncentrationen [H3O+] kommer att minska. Det gör att jämvikten förskjuts åt höger, och koncentrationen fenolatjoner kommer att öka.
  2A – Eftersom koncentrationen fenolatjoner ökar, kommer också mer av fenolen att lösas i vattnet.
| ▶

 

   

Också intressant: