Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Slutprov 2013-05-31 i Kemi 2

Artikelindex

Facit

  1. \(K = \frac {[\text{SO}_3]^2}{[\text{SO}_2]^2[\text{O}_2]}\)
  2. \(K = \frac {\left(\frac {0,12}{0,40}\right)^2}{\left(\frac {0,040}{0,40}\right)^2 \cdot \frac {0,060}{0,040}}\text{M}^{-1} = 60\text{M}^{-1}\)
 1. HAc ⇌ H+ + Ac
     HAc H+ Ac
  f.r. 1,50 M 0 0
  Δ  – x x x
  v.j. (1,50 – x)M xM xM

  \(K_{\text{a}} = \frac {[\text{H}^+][\text{Ac}^-]}{[\text{HAc}]}\)

  \(10^{-4,75} = \frac {x^2}{1,50-x} \approx \frac {x^2}{1,50}\)
  \(10^{-4,75} \cdot 1,50 = x^2\)

  \(x = \sqrt{10^{-4,75} \cdot 1,50} = 0,0051647063 = [\text{H}^+]\)

  Eftersom x << 1,50 går det bra att försumma x bredvid 1,50.

  \(\text{pH} = -\text{log}[\text{H}^+] = -\text{log}0,0051647063 = -2,28695437 \approx 2,29\)
  1. alkan
  2. alkohol
  3. aldehyd
  4. eter
  5. karboxylsyra
  6. amin
  7. ester
  1. Kondensation
  2. Addition
  3. Elimination
  1. β-oxidation
  2. Citronsyracykeln
  3. Glykolys
 2. \(K = \frac {[\text{PCl}_3][\text{Cl}_2]}{[\text{PCl}_5]}\)
  Vi sätter upp en tabell!
    PCl5 PCl3 Cl2  
  F.r. 6,0 0 0 mol
  Δ –1,0 +1,0 +1,0 mol
  v.j. 5,0 1,0 1,0 mol
  \(K = \frac {\left(\frac {1,0\text{mol}}{10,0\text{dm}^3} \right)\left(\frac {1,0\text{mol}}{10,0\text{dm}^3} \right)}{\frac {5,0\text{mol}}{10,0\text{dm}^3}} = 0,020\frac {\text{mol}}{\text{dm}^3}\)
 3. Myrsyran reagerar med natriumhydroxiden enligt följande formel:
  HCOOH + NaOH → HCOO- + Na+ + H2O
  Vi får molförhållandet nNaOH = nHCOOH.
  Vid ekvivalenspunkten hade tillsatts 25,0 ml NaOH.

  \(n_{\text{NaOH}} = c_{\text{NaOH}} \cdot V_{\text{NaOH}} = 0,100\text{mol/dm}^3 \cdot 0,025\text{dm}^3 =\)
  \(= 0,0025\text{mol} = n_{\text{HCOOH}}\)

  \(c_{\text{HCOOH}} = \frac {n_{\text{HCOOH}}}{V_{\text{HCOOH}}} = \frac {0,0025\text{mol}}{0,0100\text{dm}^3} = 0,25\text{mol/dm}^3\)
 4. hydroxidjon-3-klorpropansyra-3-hydroxipropansyra-kloridjon
  Hydroxidjonen gör en nukleofil attack på kolatomen som binder till kloratomen. Detta är för att denna kolatom är lite mer positivt laddad dels på grund av kloratomens elektronegativitet, dels på syreatomernas elektronegativitet (i karboxylgruppen). Det bildas ett transitionstillstånd, som snabbt övergår till reaktionsprodukten, 3-hydroxipropansyra. Eftersom den här typen av reaktion är beroende av både hydroxidjonernas och 3-klorpropansyrans koncentration, är det en typisk SN2-reaktion.
 5. E – Eleven konstaterar att proteinet får förändrad funktion
  C – Eleven för ett resonemang kring proteinets struktur och funktion, och konstaterar att eftersom primärstrukturen förändras, så får det troligen konsekvenser för också sekundär- och tertiärstruktur, och därmed för proteinets funktion.
  A – Som i C, med det tillägget att eleven för ett resonemang kring disulfidbryggor (som cystein kan medverka i) och att tryptofan är en stor aminosyra, som tar större plats och därmed kommer att förändra proteinets struktur.
 6. E – eleven gör en godtagbar ansats till svar, t.ex. genom att redogöra för hur det bildas mjölksyra vid syrebrist.
  C – Elevens redogör på ett godtagbart sätt hur elektrontransportkedjan stannar av vid syrebrist
  A – Eleven redogör fullt tillfredsställande för hur elektrontransportkedjan och ATP-syntesen stannar av vid syrebrist, och kopplar samman det till citronsyracykeln och bildning av mjölksyra.
| ▶

 

   

Också intressant: