Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skriv ut eller kopiera den här matrisen, och fyll i var din egen kunskapsnivå ligger. På så sätt får du en uppfattning om vad du kan, och vad du behöver repetera.

Syror och baser är protolyter

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som kännetecknar ett surt ämne.
     
 1. Jag vet vad som kännetecknar en sur lösning, och hur det skiljer sig från ett surt ämne.
     
 1. Jag vet vad som kännetecknar ett basiskt ämne.
     
 1. Jag vet vad som kännetecknar en basisk lösning, och hur det skiljer sig från ett basiskt ämne.
     
 1. Jag vet vad som händer i en protolysreaktion
     
 1. Jag vet vad en protolyt är.
     
 1. Jag vet vad ett syra–bas-par är.
     

pH och en syras protolysgrad

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet hur man beräknar pH om man känner [H+] och vice versa.
     
 1. Jag vet hur man beräknar pOH om man känner [OH] och vice versa.
     
 1. Jag vet vad som kännetecknar en stark syra.
     
 1. Jag vet vad som kännetecknar en svag syra.
     

Syrakonstanten Ka och baskonstanten Kb

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet hur man tecknar syrakonstanten Ka för en viss reaktion.
     
 1. Jag vet hur storleken på Ka hänger samman med syrans styrka.
     
 1. Jag kan beräkna ett ämnes syrakonstant med hjälp av pH.
     
 1. Jag kan beräkna pKa med hjälp av Ka och vice versa.
     
 1. Jag vet hur storleken på pKa hänger samman med syrans styrka.
     
 1. Jag vet hur man tecknar baskonstanten Kb för en viss reaktion.
     
 1. Jag kan beräkna ett ämnes baskonstant med hjälp av pOH.
     
 1. Jag kan beräkna pKb med hjälp av Kb och vice versa.
     

Vattnets protolyskonstant Kw

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara varför vattnet är en amfolyt.
     
 1. Jag kan förklara hur man beräknar Kw med hjälp av [H+] och [OH].
     
 1. Jag kan beräkna pKw med hjälp av Kw och vice versa.
     
 1. Jag kan beräkna pKw med hjälp av pH och pOH och vice versa.
     

Joners protolys

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara varför en vattenlösning av en viss jon kommer att ge sur, neutral eller basisk reaktion.
     
 1. Jag kan förklara varför en del joner är amfolyter.
     
 1. Jag kan, med hjälp av Ka och Kb, avgöra om en vattenlösning av en jon som är amfolyt kommer att få sur, neutral eller basisk reaktion.
     

Neutralisaton

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara vad som händer vid en neutralisation.
     
 1. Jag kan beräkna pH i en lösning av en svag syra som neutraliserats med en stark bas.
     
 1. Jag kan avgöra var ekvivalenspunkten på en titrerkurva är.
     
 1. Jag kan använda ekvivalenspunkten för att beräkna en svag syras eller bas koncentration.
     
 1. Jag kan avgöra var halvtiterpunkten på en titrerkurva är.
     
 1. Jag kan använda halvtiterpunkten för att avgöra ett ämnes Ka.
     
 1. Jag kan använda ekvivalenspunkten för att avgöra vilket ämne som kan vara lämplig indikator för en viss neutralisationsreaktion.
     
 1. Jag kan avgöra en lösnings buffertområde med hjälp av halvtiterpunkten.
     

Buffertar

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som kännetecknar en buffert.
     
 1. Jag kan ge exempel på några naturligt förekommande buffertar.
     
 1. Jag kan beräkna pH och [H+] i en buffertlösning med hjälp av syrans och den korresponderande basens koncentrationer.