Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

kursschemaHoppa direkt till aktuell vecka.

Färgkoder

 

Lov/KU-dag/Ö-dag etc.

 

Helgdag

 

Provdag

 

Redovisningsvecka/provvecka/end. fåtal berörda elever

 

Dubbla prov

Period 1

v. Onsdag
85 min. lab./lektion i C41 (13:20–14:45)
Fredag
85 min. lab./lektion i C41 (11:05–12:30)
33 16 aug
 • Läsårsstart! 😈
18 aug
34

23 aug

[OBS: Magnus i Stockholm denna dag!]

25 aug
35

30 aug

[OBS: Magnus i Stockholm denna dag!]

1 sep
36 6 sep 8 sep

D-dag

 • Vandring NA22
v. Onsdag
85 min. lab./lektion i C41 (13:20–14:45)

Fredag
85 min. lab./lektion i C41 (11:05–12:30)
37 13 sep 15 sep
38 20 sep 22 sep
39 27 sep
 • NA22ab + SA22d på Bolmen
29 sep
 • 11. Re­pe­ti­tions­lek­tion in­för prov 1. Be­tygs­kri­te­ri­er
40 4 okt
 • 12. Prov 1: Ke­misk jäm­vikt, syra­bas-jäm­vikt­er.
6 okt
v. Onsdag
85 min. lab./lektion i C41 (13:20–14:45)

Fredag
85 min. lab./lektion i C41 (11:05–12:30)
41 11 okt

KU-dag

 • Elev­råds­ut­bild­ning
 • SPETT-ut­bild­ning
 • Pröv­ning­ar
13 okt
42 18 okt 20 okt
43 25 okt 27 okt
44 1 nov
 • Höstlov! 🍁🍂
3 nov
 • Höstlov! 🍁🍂
v. Onsdag
85 min. lab./lektion i C41 (13:20–14:45)

Fredag
85 min. lab./lektion i C41 (11:05–12:30)
45 8 nov 10 nov
46 15 nov 17 nov
 • 22. Re­pe­ti­tions­lek­tion in­för prov 2. Be­tygs­kri­te­ri­er (prel.)
47 22 nov
 • 23. Prov 2: Mer om syra­bas-jäm­vik­ter. Grund­läg­gan­de or­ga­nisk kemi. (prel.)
24 nov
48 29 nov 1 dec

Ad­vents­sång

v. NA22aa – Onsdag
85 min. lab./lektion i C41 (13:20–14:45)

Fredag
85 min. lab./lektion i C41 (11:05–12:30)
49 6 dec 8 dec
50 13 dec

Lucia

15 dec
51 20 dec
 • Julavslutning! 🎅
22 dec
 • Jullov! 🎅
52 27 dec
 • Jullov! 🎅
29 dec
 • Jullov! 🎅
v. Onsdag
85 min. lab./lektion i C41 (13:20–14:45)

Fredag
85 min. lab./lektion i C41 (11:05–12:30)
1 3 jan
 • Jullov! 🎅
5 jan
 • Jullov! 🎅
2 10 jan 12 jan

Planeringskonferens

Period 2

v. Onsdag
85 min. lab./lektion i C41 (13:20–14:45)
Fredag
85 min. lab./lektion i C41 (11:05–12:30)
3 17 jan 19 jan

Planeringskonferens

4 24 jan
 • YSP
26 jan
 • YSP
5 31 jan 2 feb
 • 36. Re­pe­ti­tions­lek­tion in­för prov 3. Be­tygs­kri­te­ri­er (prel.)
6 7 feb
 • 37. Prov 3: För­dju­pad or­ga­nisk kemi
9 feb
v. Onsdag
85 min. lab./lektion i C41 (13:20–14:45)
Fredag
85 min. lab./lektion i C41 (11:05–12:30)
7 14 feb 16 feb
 • 40. Fetter och andra lipider (12:08)
 • Snabb­koll 33. Fet­ter och and­ra li­pi­der
 • Öv­ning: Det or­ga­nis­ka stam­trä­det
8 21 feb
 • Sportlov! ⛷⛸🎿
23 feb
 • Sportlov! ⛷⛸🎿
9 28 feb 1 mar
10 6 mar 8 mar
 • 44. Enzymer (9:09)
 • Snabb­koll 37. En­zy­mer
v. Onsdag
85 min. lab./lektion i C41 (13:20–14:45)
Fredag
85 min. lab./lektion i C41 (11:05–12:30)
11 13 mar 15 mar
12 20 mar

D-dag, UVS

 •  
22 mar
 • 47. Glykolys (7:38)
 • Snabb­koll 40. Gly­ko­lys
13 27 mar
 • Påsklov! 🐣⛪
29 mar
 • Långfredagen! 🐣⛪
14 3 apr 5 apr
v. Onsdag
85 min. lab./lektion i C41 (13:20–14:45)
Fredag
85 min. lab./lektion i C41 (11:05–12:30)
15 10 apr 12 apr
 • 51. Re­pe­ti­tions­lek­tion in­för prov 4. Be­tygs­kri­te­ri­er (prel.)
16 17 apr
 • 52. Prov 4: För­dju­pad or­ga­nisk kemi. Ka­ta­bo­la pro­cess­er (prel.)
19 apr
17 24 apr 26 apr
 • 55. 
18 1 maj
 •  Första maj! 😊
3 maj
 • 56. Re­pe­ti­tions­lek­tion in­för slut­prov
v. Tisdag Onsdag
85 min. lab./lektion i C41 (13:20–14:45)
Fredag
85 min. lab./lektion i C41 (11:05–12:30)
19 8 maj
 • Prov IVC
 • 57. Re­pe­ti­tions­lek­tion in­för slut­prov
10 maj
 • Klämdag! 😊
20 15 maj
 • 58. Re­pe­ti­tions­lek­tion in­för slut­prov
17 maj
 • 59. Re­pe­ti­tions­lek­tion in­för slut­prov
21

21 maj

 • Slutprov, Kemi 2
22 maj

D-dag

 • Prövningar
 • Exkursion, ekosystem
24 maj
 • 60. Läsprojekt 1
22 29 maj
 • 61. Läsprojekt 2
31 maj
 • 62. Läsprojekt 3
v. Onsdag
85 min. lab./lektion i C41 (13:20–14:45)
Fredag
85 min. lab./lektion i C41 (11:05–12:30)
23 5 jun
 • 63. Avslutning av kursen
7 jun
 • Klämdag!
24 12 jun
 • Sommaravslutning! 🌻🎶
14 jun
 • Sommarlov! 😎