Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Undersökning av en en­zym­ka­ta­ly­se­rad re­ak­tions pH-be­ro­en­de (μ-version)

Artikelindex

Citratbuffertar

Man kan visserligen köpa citratbuffertar från olika kemikalieföretag, men det är lätt att göra dem själv enligt nedanstående recept.

Börja med att göra en stamlösning med 0,1 M citronsyra och en med 0,1 M trinatriumcitrat. Gör såhär:

0,1 M citronsyra

  1. Lös 9,61 g citronsyra (M = 192,15 g/mol) i 400 ml avjonat vatten i en 500 ml mätkolv.
  2. Tillsätt vatten upp till 500 ml.

0,1 M trinatriumcitrat

  1. Lös 14,61 g trinatriumcitrat dihydrat (M = 294,12 g/mol) i 400 ml avjonat vatten i en 500 ml mätkolv.
  2. Tillsätt vatten upp till 500 ml.

Blanda buffertar

Tillred buffertarna genom att blanda dem i volymerna som anges nedan.

pH Vcitronsyra Vtrinatriumcitrat
4,0 62,5   ml 37,5 ml
4,8 41,7   ml 58,3 ml
5,6 21,8   ml 78,2 ml
6,3 7,30 ml 92,7 ml
7,0 1,80 ml 98,2 ml

Svar på frågor att besvara

Svar på frågorna finns här (kräver registrering).

| ▶

 

 

Också intressant: