Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Demo: Framställning av etyn i mikroskala

Modell av etyn (acetylen). Kolatomerna binder till varandra med en trippelbindning. Etyn (acetylen) är den allra enklaste alkynen. Den används bl.a. vid svetsning, då den kan ge en mycket het låga. Blandad i rätt proportioner med syrgas kan lågan bli 3500 °C varm!

I det här demonstrationsförsöket framställs etyn genom att kalciumkarbid, CaC2, får reagera med vatten. Det sker enligt följande reaktionsformel:

CaC2(s) + 2H2O → Ca(OH)2(aq) + C2H2(g)

Material

Kemikalier

 • Kalciumkarbid, CaC2
 • Etanol
 • Vatten

Annan materiel

 • Pasteurpipett av glas
 • Glasull
 • Petriskål, 2 st
 • Tändstickor

Gör såhär

 
 1. För in 2-3 bitar kalciumkarbid i den bredare "bakre" delen av pasteurpipetten.
 2. Plugga igen bakändan av pasteurpipetten med en tuss glasull
 3. Häll lite etanol i den ena petriskålen, och låt etanolen sugas upp i bakändan på pasteurpipetten. Bitarna av kalciumkarbid mörknar när de blir fuktiga av etanolen.
 4. Häll lite vatten i den andra petriskålen, och låt vattnet sugas upp i bakändan på pasteurpipetten. När vattnet når bitarna av kalciumkarbid, reagerar de med vattnet och bildar etyn.
 5. Låt den smala ändan av pasteurpipetten vila mot kanten på petriskålen, och antänd etyngasen som strömmar ut. Den brinner med gul, sotande låga.

Riskanalys

OBS! Den här laborationen är inte riskbedömd än!

 

   

Också intressant: