Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Etyn (acetylen) är den allra enklaste alkynen. Den används bl.a. vid svetsning, då den kan ge en mycket het låga. Blandad i rätt proportioner med syrgas kan lågan bli 3500 °C varm!

I det här demonstrationsförsöket framställs etyn genom att kalciumkarbid, CaC2, får reagera med vatten. Det sker enligt följande reaktionsformel:

CaC2(s) + 2H2O → Ca(OH)2(aq) + C2H2(g)

Modell av etyn (acetylen). Kolatomerna binder till varandra med en trippelbindning. Modell av etyn (acetylen). Kolatomerna binder till varandra med en trippelbindning.

Material

Kemikalier

 • Kalciumkarbid, CaC2
 • Etanol
 • Vatten

Annan materiel

 • Pasteurpipett av glas
 • Glasull
 • Petriskål, 2 st
 • Tändstickor

Gör såhär

 1. För in 2-3 bitar kalciumkarbid i den bredare "bakre" delen av pasteurpipetten.
 2. Plugga igen bakändan av pasteurpipetten med en tuss glasull.
 3. Häll lite etanol i den ena petriskålen, och låt etanolen sugas upp i bakändan på pasteurpipetten. Bitarna av kalciumkarbid mörknar när de blir fuktiga av etanolen.
 4. Häll lite vatten i den andra petriskålen, och låt vattnet sugas upp i bakändan på pasteurpipetten. När vattnet når bitarna av kalciumkarbid, reagerar de med vattnet och bildar etyn.
 5. Låt den smala ändan av pasteurpipetten vila mot kanten på petriskålen, och antänd etyngasen som strömmar ut. Den brinner med gul, sotande låga.

Riskanalys

Den här demonstrationen är måttligt riskfylld. Kalciumkarbid är brandfarligt, och vid kontakt med vatten bildas mycket brandfarliga gaser. Etanolen är också lättantändlig. I demonstrationen testas den brandfarliga gasen med öppen låga. Därför måste man ge särskilt akt på var brandfilt, brandsläckare etc. befinner sig. Etanolen ska hållas väl åtskild från den öppna lågan. Labbrock och skyddsglasögon ska bäras.