Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Halogener, till exempel brom (Br2) kan adderas över dubbelbindningar. Det demonstreras i det här försöket.

Material

Kemikalier

 • Bromvatten, Br2(aq)
 • Cyklohexan
 • Cyklohexen

Kemikalier

 • Bromvatten, Br2(aq)
 • Cyklohexan
 • Cyklohexen

Gör såhär

 1. Häll 2 cm cyklohexan i det ena provröret och 2 cm i det andra. Sätt på korkarna när provrören inte används.
 2. Tillsätt droppvis bromvatten till provröret med cyklohexan. Bromet löser sig i cyklohexanet och färgar det rödbrunt.
 3. Tillsätt droppvis bromvatten till provröret med cyklohexen. Bromet reagerar med cyklohexenet, och den rödbruna färgen försvinner direkt.

Frågor att besvara

 1. Varför bleknar färgen i provröret med cyklohexen, men inte i den andra? Förklara med hjälp av reaktionsformler!
 2. Vilken är reaktionsmekanismen för additionsreaktionen?

Riskanalys

Brom är oxiderande och kan ge skador vid inandning och hudkontakt. Bromspill täcks över med soda och blandas med vatten tills färgen bleknar. Därefter kan spillet spolas ut i avloppet tillsammans med rikligt med vatten.

Cyklohexan och cyklohexen är flyktigt och mycket brandfarligt, och är skadligt vid inandning. Därför bör försöket utföras under draghuv. Skyddskläder och skyddsglasögon ska bäras under hela försöket.

Vattenfasen från de båda E-kolvarna kan separeras bort med separertratt. Den organiska fasen tas om hand som halogenerat kolväte.