Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Man kan undersöka om en lösning eller ett ämne innehåller protein med hjälp av den så kallade xantoproteinreaktionen. Det beror på att proteiner innehåller aminosyror med bensenringar, till exempel tyrosin eller fenylalanin. I reaktionen nitreras bensenringen, vilket ger upphov till en gulaktig färg.

Material

Kemikalier

  • Konc. salpetersyra
  • Avklippta naglar eller blont hår (lämpligtvis från en frivillig elev) 😉

Annan materiel

  • Två urglas
  • Glasstav.

Gör såhär

  1. Fördela de avklippta naglarna/håret på de två urglasen. Notera färgen på dem.
  2. Doppa glasstaven i den koncentrerade salpetersyran och för med hjälp av den över en droppe till nagelbitarna/håret på det ena urglaset.
  3. Efter en stund kommer naglarna/håret att färgas gula. Jämför med nagelbitarna/håret på det andra urglaset!
  4. Det som sker är den så kallade xantoprotein-reaktionen. I den nitreras bensenringar i aminosyror, vilket ger dem en gulaktig färg.

Exempel på nitrering av tyrosin.Exempel på nitrering av tyrosin.

Även andra föreningar med nitrerade bensenringar har en gulaktig färg, till exempel TNT (trinitrotoluen) och pikrinsyra.

Strukturformeln för pikrinsyra.Strukturformeln för pikrinsyra.

Pikrinsyra har gul färg.Pikrinsyra har gul färg.

Diskutera med eleverna!

  1. Rita upp strukturformeln för tyrosin, och be eleverna komma med förslag på vad som bildas om bensenringen nitreras.
  2. Vilka ytterligare funktionella grupper kan man identifiera i den nitrerade tyrosinmolekylen?

Riskanalys

Demonstrationen är måttligt riskfylld. Koncentrerad salpetersyra används, men i så små volymer att det inte föreligger någon större risk. Det är ändå nödvändigt att bära labbrock och skyddsglasögon under hela demonstrationen. Vid stänk på huden, skölj genast med mycket vatten. Vid stänk i ögonen, skölj genast med mycket vatten och tillkalla läkare.

Reaktionsprodukterna kan spolas ut direkt i avloppet tillsammans med rikligt med vatten.