Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

För att du ska få bli närmare bekant med stereoisomeri ska du bygga några olika optiska isomerer och skriva strukturformlerna för dem. Du ska också identifiera var de optiska isomerernas asymmetriska centrum befinner sig någonstans.

Material

 • En molekylbyggsats

Gör såhär

 1. Bygg en 1-kloretanol-molekyl och en 2-kloretanol-molekyl och jämför dem med varandra. En av molekylerna kan föreligga i optiska isomerer. Skriv strukturformlerna för 1-kloretanol och 2-kloretanol och markera det asymmetriska centrumet i den molekyl som finns två optiska isomerer av.
 2. Bygg den andra optiska isomeren av den kloretanolmolekyl ovan som kan förekomma som två olika optiska isomerer.
  1. Försök placera dem ovanpå varandra så att deras strukturer blir exakt likadana. Förvissa dig om att det faktiskt inte går!
  2. Placera dem framför dig så att de blir spegelbilder av varandra och visa för läraren.
 3. I bilden nedan visas strukturformeln för D-glyceraldehyd (den andra optiska isomeren kallas för L-glyceraldehyd). Bygg en D-glyceraldehyd-molekyl och visa för din lärare att du har förstått hur strukturformeln ska tolkas.
  D-glyceraldehyd.D-glyceraldehyd.
 4. Mjölksyra, CH3CH(OH)COOH, finns som två olika optiska isomerer. Bygg båda och skriv deras strukturformler med kilar för att visa deras 3D-struktur. Markera också vilken kolatom som är det asymmetriska centrumet.
 5. Molekylen 1,4-dimetylcyklohexen finns som två olika optiska isomerer. 
  1. Bygg båda och försök lägga dem ovanpå varandra för att se var det asymmetriska centrumet är. 
  2. Rita strukturformlerna för båda isomererna och markera det asymmetriska centrumet med en asterisk.

Riskanalys

Övningen är inte riskfylld.