Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

En buffertlösning är en lösning vars pH inte ändras vid tillsats av en måttlig mängd syra eller bas. Buffertar kan ha olika pH beroende på vilken koncentration syran och basen i bufferten har. I den här laborationen ska du med hjälp av buffertformeln beräkna vilka koncentrationer ättiksyra och natriumacetat som behövs för att tillverka en buffert med ett givet pH. Du ska sedan undersöka din buffert, och se om du fått dina beräkningar att stämma.

Detta behövs

Kemikalier

 • BTB
 • Ättiksyra, 0,100 mol/dm3
 • Kristalliserat natriumacetat (NaCH3COO·3H2O) eller vattenfritt natriumacetat (NaCH3COO)
 • Saltsyra, 0,100 mol/dm3
 • Natriumhydroxid, 0,100 mol/dm3

Annan materiel

 • Analysvåg
 • Vågskepp
 • Sked/spatel
 • Mätkolv, 100 ml
 • Mätcylinder, 100 ml
 • 3 st bägare, 50 ml
 • pH-meter

Gör såhär

 1. Välj vilket pH din buffertlösning ska ha: 4,40; 4,70 eller 5,00
 2. Använd buffertformeln för att beräkna vilka koncentrationerna cHAc och cAc ska vara. För ättiksyra gäller att \(K_{\text{a, HAc}} = 1,8 \cdot 10^{-5}\text{M}\). Buffertens totala jonstyrka ska vara 0,100 mol/dm3, det vill säga [HAc] + [Ac] ska vara 0,100 mol/dm3.
 3. Beräkna hur stor volym 0,100 mol/dm3 ättiksyra och hur stor massa natriumacetat du ska ta och späda upp till 100 ml.
 4. Tillverka bufferten i en 100 ml mätkolv enligt dina beräkningar.
 5. Fördela bufferten på tre 50 ml-bägare
 6. Mät buffertens pH.
 7. Tillsätt lite saltsyra till en av bägarna och natriumhydroxid till en annan. Mät pH i båda bägarna.

Frågor att besvara

 1. Redovisa dina beräkningar.
 2. Vilket pH fick din buffert? Stämde det överens med dina beräkningar? Varför/varför inte?
 3. Vad hände med buffertens pH när du tillsatte saltsyra eller natriumhydroxid till den?

Riskanalys

Laborationen är måttligt riskfylld. Utspädda syror och baser används under laborationen. Därför ska labbrock och skyddsglasögon bäras under hela laborationen. Vid spill på huden, skölj genast med mycket vatten. Vid annat spill, torka upp med apper och skölj med vatten. Resterna av laborationen kan spolas ut i avloppet.

Lärarmaterial

Finns på den här länken (kräver lärarinloggning).