Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Joner kan protolyseras på olika sätt, beroende på om de avger eller tar upp protoner. Då blir lösningen sur eller basisk. I den här laborationen ska du försöka förutsäga vilken reaktion vattenlösningar av olika joner kommer att ha – sur, basisk eller neutral. Det ska du göra genom att titta på jonernas pKa- och pKb-värden. Därefter ska du testa salter med de olika jonerna och se om du hade rätt.

Detta behövs

Kemikalier

 • BTB
 • Ammoniumklorid, NH4Cl
 • Natriumacetat, NaCH3COO (NaAc)
 • Kaliumnitrat, KNO3
 • Ammoniumacetat, NH4CH3COO (NH4Ac)
 • Natriumvätekarbonat, NaHCO3
 • Neutralgrönt vatten
  1. Tillsätt några droppar BTB till c:a 50 ml avjonat vatten i en 100 ml E-kolv.
  2. Tillsätt kranvatten tills lösningen blir grön.

Annan materiel

 • E-kolv, 250 ml
 • Provrör, 5 st
 • Provrörsställ

Gör såhär

 1. Skriv formler som visar hur de fasta salterna löses i vatten. Skriv på formen \(\text{MX(s)} \xrightarrow{\text{ H}_2\text{O }} \text{M}^+\text{(aq)} + \text{X}^-\text{(aq)}\)
 2. Leta upp pKa- eller pKb-värden för alla joner i experimentet som reagerar med vatten.
 3. Skriv ner en förutsägelse för vart och ett av salterna i listan: Kommer de att ge en sur, neutral eller basisk reaktion
 4. Häll lite grönt vatten i vart och ett av provrören
 5. Tillsätt en knivsudd av varje salt till varsitt provrör. Notera vilken färgförändring som sker (om det sker någon).

Frågor att besvara

 1. Kopiera nedanstående tabell och fyll i den för salterna som ni testade.
Salt Jon (formel) Sur eller basisk jon? Protolysformel pKa eller pKb Ka eller Kb Sur, neutral eller basisk saltlösning?
NH4Cl            
         
NaCH3COO            
         
KNO3            
         
NH4CH3COO            
         
NaHCO3            
         
 1. Var det någon av salterna som du gjorde en felaktig förutsägelse för? Diskutera vad för fel du gjorde, och varför förutsägelserna blev felaktiga.

Riskanalys

Laborationen är inte riskfylld.

Lärarmaterial

Finns på den här länken (kräver lärarinloggning).