Anabola reaktionerVideogenomgång (flippat klassrum)

Översikt

Översikt över de anabola reaktionerna.Översikt över de anabola reaktionerna.

Glukoneogenes

Glukos kan nybildas bildas ur pyruvatjoner.

  • Som glykolys, fast tvärtom

Glukos kan lagras i form av glykogen (i levern).

Nukleinsyrasyntes

Glukos kan byggas om till ribos och deoxiribos.

Tillsammans med fosfat + kvävebaser → nukleotider, som kopplas samman till nukleinsyror (DNA och RNA).

Fettsyrasyntes

Flera acetylgrupper från acetyl-CoA-molekyler kopplas samman till fettsyror

Fettsyrorna sätts samman med glycerol → fett (som β-oxidation, fast tvärtom)

Proteinsyntes

Aminosyror från

  • citronsyracykelns ketosyror
  • pyruvat → alanin
  • acetyl-CoA → andra aminosyror
  • föda (essentiella aminosyror)

Aminosyrorna kopplas samman till proteiner i proteinsyntesen.