Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Citronsyracykeln

I mycket stora drag:

  1. Acetyl-CoA oxideras till CO2.
  2. NADH och FADH2 bildas.

Citronsyracykeln.

Citronsyracykelns delas in i åtta steg:

  1. Acetyl-CoA reagerar med oxalacetatjon, bildar citratjon.
  2. Citratjonen omvandlas till isocitrat.
  3. Isocitrat oxideras av NAD+, α-ketoglutarat + NADH + H+ bildas.
  4. α-ketoglutarat oxideras av NAD+, CO2 + NADH + H+ bildas. Samtidigt binder HS-CoA till den bildade succinatjonen och bildar succinyl-CoA (bärnstenssyra-CoA).
  5. Succinylgruppen kopplas loss från CoA, succinat (bärnstenssyra) bildas. GTP bildas (ATP hos bakterier).
  6. Succinatjonen oxideras i tre steg (steg 6-8) till oxalacetatjon, och allt börjar om igen!