Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Glykolys

GlykolysVideogenomgång (flippat klassrum)

Glykolysen

 
Glykolys är när glukos bryts ner till pyruvat.
 1. Innan de kolhydrater vi äter kan brytas ner, måste de först omvandlas till till glukos.
 2. Kolhydraterna bryts först ner till monosackarider. De monsackarider som inte är glukos, omvandlas till glukos
  • Kolhydrater (polysackarider) → monosackarider → glukos

Sker i cytoplasman (eller egentligen i cytosolen, den del av cytplasman som innehåller de lösta ämnena)

Tio olika steg, lika många enzymer involverade

ATP samt NADH + H+ erhålls

Två huvudsteg

 1. Fosforylering (sätter på fosfatgrupper)
  • Energikrävande reaktion
  • 2ATP → 2ADP + 2Pi
  • Energirik fruktos-1,6-difosfat bildas
  • Struktur (överkurs):

   Fruktos-1,6-difosfat.Fruktos-1,6-difosfat.

 2. Fruktosmolekylen klyvs i två delar
  • Två pyruvatjoner bildas
   Pyruvat (pyrodruvsyra)
  • Energi frigörs
  • För varje bildad pyruvatjon, erhålls
   · 2ATP
   · 2NADH + 2H+

Glykolysens summaformel

glukos + 2Pi + 2ADP + 2NAD+ → 2pyruvatjoner + 2ATP + 2NADH + 2H+ + 2H2O

Puryvatjonernas öde

Låg syrehalt i jästceller

Alkoholjäsning

 1. Pyruvaten spjälkas till acetaldehyd (etanal) och koldioxid:
  pyruvat-etanal-koldioxid
 2. Den bildade acetaldehyden reduceras till etanol:
  Acetaldehyd (etanal) reduceras till etanol.

Låg syrehalt i mänskliga celler

Pyruvatjonerna reduceras till mjölksyra (laktat):

Mjölksyrajäsning

Hög syrehalt

Pyruvatjonen oxideras, acetyl-CoA + CO2 + NADH + H+ bildas.

Oxidation av pyruvat.

Acetyl-CoA kan sedan användas i t.ex. fettsyrasyntes, men kan också gå in i citronsyracykeln (i mitokondrien)

 

   

Också intressant: