Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Hur DNA-molekylen transkriberas och hur mRNA-molekylen translateras är något som ingår både i kursen i Biologi 1 och i Kemi 2. Där finns alltså ett ganska stort överlapp mellan de två kurserna.

I Biologi 1 fick du lära dig att A och T/U basparar med varandra, liksom C och G. Den största skillnaden är att i Kemi 2 har du möjligheten att förstå inte bara att det är på det sättet utan också varför det är så. Detta kan du göra tack vare att du har lärt dig om organiska molekylers struktur och funktion, och tack vare att du vet hur nukleosider och nukleotider är uppbyggda.

I Kemi 2 har du också fått lära dig om peptidbindningen samt dess struktur och funktion. Det gör att du bättre kan förstå vad som händer i translationen, när aminosyror kopplas samman till polypeptider. Du kan också förstå rRNA-molekylernas viktiga roll i proteinsyntesen.

Transkription och translationVideogenomgångar (flippade klassrum)

Videogenomgångarna nedan är gjorda för kursen i Biologi 1. De duger rätt så bra tills jag får tid att göra en genomgång specifikt för Kemi 2.