Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Nukleotider - arvsmassans byggstenar

Videogenomgång (flippat klassrum)

Nukleosider

 

Annons

 
Kommer ni ihåg från Biologi 1?
  • I DNA finns kvävebaserna A, T, C och G

I en nukleosid sitter en kvävebas ihop med en ribos.

Ribos

Ribos är en aldopentos:

β-D-ribofuranos.

Kvävebaserna

Pu­ri­ner

Adenin.

Adenin

Guanin.

Guanin

Py­ri­mi­di­ner

Tymin

Tymin

Uracil

Uracil

Cytosin

Cytosin

Ribos och kvävebas kondenserar till en nukleosid

Adenosin, en nukleosid, bildas genom att ribos och adenin kondenseras. Adenosin, en nukleosid, bildas genom att ribos och adenin kondenseras.

Nukleotider

Nukleotider bygger upp DNA- och RNA-molekylerna.

Adenosinmonofosfat, en nukleotid, bildas genom att adenosin och fosfat kondenseras. Adenosinmonofosfat, en nukleotid, bildas genom att adenosin och fosfat kondenseras.

I en nukleotid har en fosfatgrupp kondenserat med en nukleosid. Det bildas en fosfoester.

  • Vi har en fosfoesterbindning mellan fosfatgruppen och nukleotiden.
  • Nukleotiden fungerar som alkohol i esterbildningen

 

 
[Ingen än…]