Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Aminosyror

AminosyrorVideogenomgång (flippat klassrum)

Aminosyror

Aminosyrans generella struktur: Spegelbildsisomeri

Kan också skrivas: H2N-CH(R)-COOH

  • R = H, kolväte eller mer komplicerad grupp
  • R kallas sidokedja

Alla aminosyror utom glycin kan förekomma i två spegelbildsisomerer

Spegelbildsisomeri

Nedan visas L- och D-alanin, som är de två isomererna av alanin.

Aminosyror är amfolyter

Både syra och bas samtidigt!

  • Syra = protongivare
  • Bas = protontagare

H2N-CH(R)-COOH ⇌ +H3N-CH(R)-COO-

  • Amfojon bildas

Vad händer om man sätter syra till en aminosyra?

  • +H3N-CH(R)-COO- + H3O++H3N-CH(R)-COOH + H2O

...och en bas, då?

  • +H3N-CH(R)-COO- + OH ⇌ H2N-CH(R)-COO- + H2O

Aminosyrornas isoelektriska punkt

Aminosyrans "utseende" (laddning) påverkas av pH

Vid ett visst pH är nettoladdningen 0

  • Detta kallas den isoelektriska punkten (Ip).

En aminosyras isoelektriska punkt påverkas av sidokedjan.

De flesta aminosyror har en Ip nära pH = 6

  • Aminosyror med sura sidokedjor har Ip < 6
  • Aminosyror med basiska sidokedjor har Ip > 6

Elektrofores av aminosyror

a. Förklara detta

b. pH spelar roll - vid "fel" pH är aminosyran oladdad!

 

   

Också intressant: