Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Nukleosider

Kommer ni ihåg från Biologi 1?

  • I DNA finns kvävebaserna A, T, C och G

I en nukleosid sitter en kvävebas ihop med en ribos.

Ribos

Ribos är en aldopentos:

β-D-ribofuranos.

Kvävebaserna

Puriner

Adenin.Adenin. Guanin.Guanin.

Pyrimidiner

Tymin.Tymin. Cytosin.Cytosin. Uracil.Uracil.

Ribos och kvävebas kondenseras till en nukleosid

Adenosin, en nukleosid, bildas genom att ribos och adenin kondenseras. Adenosin, en nukleosid, bildas genom att ribos och adenin kondenseras.

Nukleotider

Nukleotider bygger upp DNA- och RNA-molekylerna.

Adenosinmonofosfat, en nukleotid, bildas genom att adenosin och fosfat kondenseras. Adenosinmonofosfat, en nukleotid, bildas genom att adenosin och fosfat kondenseras.

I en nukleotid har en fosfatgrupp kondenserat med en nukleosid. Det bildas en fosfoester.

  • Vi har en fosfoesterbindning mellan fosfatgruppen och nukleotiden.
  • Nukleotiden fungerar som alkohol i esterbildningen.