Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Trommers prov

Positivt utslag vid Trommers prov.Positivt utslag vid Trommers prov.

Trommers prov är ett klassiskt test för att påvisa reducerande sockerarter.

  • Blåa koppar(II)joner (Cu2+) reduceras till tegelröd koppar(I)oxid (CuO) i basisk lösning.

Aldoser och ketoser

Aldoser = sockerarter med en aldehydgrupp.

Ketoser = sockerarter med en ketogrupp.

Glukos är en aldos eftersom den bär på en aldehydgrupp.Glukos är en aldos eftersom den bär på en aldehydgrupp.

Fruktos är en ketos eftersom den bär på en ketogrupp.Fruktos är en ketos eftersom den bär på en ketogrupp.

Både glukos och fruktos har summaformeln C6H12O6. De är hexoser eftersom de innehåller sex kolatomer. Glukos är dock en aldos medan fruktos är en ketos.

  • Glukos kan även betecknas en aldohexos och fruktos en ketohexos.

Aldehyder kan oxideras till karboxylsyror

Aldehyder kan oxideras till karboxylsyror:

Oxidation av en generell aldehyd.

Eftersom aldehyden oxideras, reduceras samtidigt ett annat ämne. Därför funkar aldehyden som reduktionsmedel – den är reducerande.

Aldoser är reducerande

Eftersom aldoser bär på en aldehydgrupp kan de (precis som alla andra aldehyder) funka som reduktionsmedel – de är reducerande.

Glukos i linjär form reducerar koppar(II)joner i basisk lösning.Glukos i linjär form reducerar koppar(II)joner i basisk lösning.

Ketoser är däremot inte reducerande.

Laktos är reducerande

Laktos är en disackarid bestående av en galaktosrest och en glukosrest.

Glukosresten i laktos kan lineariseras.Glukosresten i laktos kan lineariseras.

När glukosresten i laktos lineariseras bildas en aldehydgrupp. Denna gör att laktos kan oxideras, det vill säga funka som reduktionsmedel – den är reducerande.

Sackaros är inte reducerande

Varken glukosresten eller fruktosresten i sackaros kan lineariseras.

  • Ingen aldehydgrupp bildas.
  • Sackaros är inte reducerande.

Sackaros (sukros) är uppbyggd av en glukosrest (till vänster) och en fruktosrest (till höger).Sackaros (sukros) är uppbyggd av en glukosrest (till vänster) och en fruktosrest (till höger).

Andra sockerarter

Fruktos är inte reducerande, men ger ändå positivt utslag på Trommers prov. (Varför?)

Maltos är reducerande.