Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Plocka fram

 • Kromoxid, att visa
 • Krommetall, att visa

Stökiometri

Två begrepp

 1. Substansmängd
  • Svarar på frågan ”Hur många?”
 2. Ekvivalenta mängder
  • Hur många som motsvaras av ett visst annat antal

Vi behöver ett exempel!

Exempel 1.

I varje klass finns 30 elever.

Förhållandet mellan antalet klasser och antalet elever är alltså 1:30 (ekvivalenta mängder)

Exempel 2.

En bil har fyra hjul

Förhållandet mellan antalet bilar och antalet hjul är alltså 1:4

Kromoxid kan reduceras till krom

Vad kan man använda krom till?

 • Förkromning av t.ex. bildetaljer.
 • Ett tätt skikt kromoxid bildas på krommetallen, som inte korroderas ytterligare.

Kromoxid kan reduceras till krom med hjälp av kisel:

Cr2O3 + Si → Cr + SiO2

Balanseras:

2Cr2O3 + 3Si → 4Cr + 3SiO2

Ekvivalenta mängder

 • För att reducera 2 st. Cr2O3 behövs 3 st. Si.
 • \(\frac {n_{\text{Si}}}{n_{\text{Cr}_2\text{O}_3}} = \frac {3}{2}\)

Hur många g kisel behövs för att reducera 75 g kromoxid?

\[n_{\text{Cr}_2\text{O}_3} = \frac {m_{\text{Cr}_2\text{O}_3}}{M_{\text{Cr}_2\text{O}_3}} = \frac {75\text{g}}{(52\cdot 2 + 16 \cdot 3)\text{g/mol}} = 0,49342105\text{mol} \hspace{100cm}\]

\[n_{\text{Si}} = \frac {3}{2}n_{\text{Cr}_2\text{O}_3} = \frac {3}{2} \cdot 0,49342105\text{mol} = 0,74014158\text{mol} \hspace{100cm}\]

\[\begin{aligned} m_{\text{Si}} &= n_{\text{Si}} \cdot M_{\text{Si}} = 0,74014158\text{mol} \cdot 28,09\text{g/mol} = 20,79029608\text{g} \approx 21\text{g} \end{aligned} \hspace{100cm}\]