png.latex

Problem

Problem

I en behållare med volymen 5,0 dm3 infördes vid en viss temperatur 0,29 mol HI. När jämvikten

2HI(g) ⇌ H2(g) + I2(g)

ställt in sig, innehöll behållaren 0,030 mol I2.  Beräkna jämviktkonstanten.