Exempel: Beräkning av K

png.latex

Problem

Problem

I en behållare med volymen 5,0 dm3 infördes vid en viss temperatur 0,29 mol HI. När jämvikten

2HI(g) ⇌ H2(g) + I2(g)

ställt in sig, innehöll behållaren 0,030 mol I2.  Beräkna jämviktkonstanten.

Svar

Svar

\(K = 0,017\)

Fullständig lösning

Fullständig lösning

  HI H2 I2  
Före reakt.  \[\frac {0,29\text{mol}}{5,0\text{dm}^3} =\\= 0,058\text{mol/dm}^3\]  \[0\] \[0\] M
förändr.  \[–2 \cdot 0,0060\text{mol/dm}^3\]  \[+0,0060\mathrm{mol/dm}^3\]  \[+\frac {0,030\text{mol}}{5,0\text{dm}^3} =\\= + 0,0060\text{mol/dm}^3\] M
Vid j.v.  \[0,046\mathrm{mol/dm}^3\]  \[0,0060\mathrm{mol/dm}^3\]  \[0,0060\mathrm{mol/dm}^3\] M

  

\[K = \frac {[\text{H}_2][\text{I}_2]}{[\text{HI}]^2} = \frac {0,0060\text{M} \cdot 0,0060\text{M}}{(0,046\text{M})^2} = 0,0170132325 \approx 0,017 \hspace{100cm}\]