Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Plocka fram

 • Kulmodeller

Karboxylsyror

Bygg en ättiksyramolekyl!

Förhör eleverna: Hur ritar vi strukturformeln?

Etansyra (ättiksyra).

Namn?

 1. Ättiksyra
 2. Etansyra

Protolys?

Ättiksyrans protolys.

Karboxylsyrornas protolys, rent generellt:

När karboxylsyror protolyseras bildas karboxylatjoner.

 • R = H eller kolvätekedja

Funktionell grupp, karboxylsyror

Karboxylgrupp: 

Karboxylgrupp.–COOH

Karboxylsyrornas nomenklatur

Lägg till ”-syra” i slutet av namnet.

Numrera så att karboxylgruppen får lägsta möjliga nummer.

Pröva att namnge den här (klicka för rätt svar):

4-etylhexansyra.

Karboxylsyrornas egenskaper

Relativt hög smält- och kokpunkt.

 • Många vätebindningar kan bildas.

Löslighet i vatten.

 • Metansyra, etansyra, propansyra lösliga.
 • Resten svårlösliga – men lösliga i organiska lösningsmedel.
 • Fråga eleverna, vad beror lösligheten på? "Lika löser lika"! 😊

Omättade karboxylsyror

Oljesyra, C17H33COOH

Oljesyra.

 • Innehåller en dubbelbindning på kol nr. 9.
 • Inte helt mättad på väte – omättad fettsyra.
 • Oljesyra är enkelomättad (endast en dubbelbindning).

Fråga till eleverna: Hur påverkar dubbelbindningen oljesyrans smält- och kokpunkt?

 • Jämför alltså CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH (oljesyra) med CH3(CH2)15COOH (margarinsyra).
 • Eftersom det kan uppstå fler van der Waals-bindningar mellan två raka molekyler, får margarinsyra en högre smält- och kokpunkt än oljesyra.