Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Tioler och disulfider

Tioler och disulfiderVideogenomgång (flippat klassrum)

En titt i periodiska systemet

  • Svavel & syre står rakt under varandra i samma grupp
  • De har likartade egenskaper!

R-OH = hydroxylgrupp ⇒ alkohol

R-SH = sulfhydrylgrupp ⇒ tiol

Tioler oxideras lätt

Proteiner hålls samman i sin tredimensionella struktur bl.a. med hjälp av disulfidbryggor.Proteiner hålls samman i sin tredimensionella struktur bl.a. med hjälp av disulfidbryggor. 2R-SH + ½O2 ⇌ R-S-S-R + H2O

Tioler ingår i många proteiner

Håller aminosyrakedjan på plats!

S.k. disulfidbryggor mellan två cysteinrester orsakar detta.

 

   

Också intressant: