Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Alkoholer

Videogenomgång (flippat klassrum)

En- och flervärda alkoholer

Ordet alkohol kommer från persiskan (arabiskan), och betyder troligen ”kemikalien” eller ”ämnet” eller ”anden”.

Alla alkoholer innehåller en OH-grupp

  • OBS! Detta är inte en hydroxidjon!!!

Envärda alkoholer

Innehåller endast en OH-grupp

Metanol Metanol
Etanol Etanol

Flervärda alkoholer

Fler än en OH-grupp – men aldrig fler än en på samma kolatom!

De enklaste två- och trevärda alkoholerna

Namn Rationellt namn Strukturformel Alkoholtyp
Glykol 1,2-etandiol

Glykol (1,2-etandiol)

tvåvärd
Glycerol 1,2,3-propantriol

Glycerol

trevärd

Intermolekylära bindningar

OH-grupperna gör alkoholerna till dipoler

OH-grupperna gör att vätebidningar kan uppstå mellan molekylerna

  • Relativt höga kokpunkter

OH-grupperna gör att alkoholerna gärna löser sig i vatten (”lika löser lika”)

Primära, sekundära och tertiära alkoholer

Alkoholer kan också vara primära, sekundära eller tertiära. Man tittar på den kolatom som OH-gruppen sitter på.

  1. Om den kolatomen bara binder till ytterligare en kolatom, så är alkoholen primär.
  2. Om den binder till ytterligare två kolatomer, så är alkoholen sekundär, och
  3. binder den till tre kolatomer så är alkoholen tertiär.

Exempel

Rationellt namn Strukturformel Typ
1-propanol 1-propanol primär 
2-propanol  2-propanol sekundär
2-metyl-2-propanol  2-metyl-2-propanol tertiär 

 

   

Också intressant: