Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Bensen vs. fenol

Bensylalkohol är en alkohol (och inte en fenol) eftersom OH-gruppen inte sitter direkt bunden till bensenringen.Bensylalkohol är en alkohol (och inte en fenol) eftersom OH-gruppen inte sitter direkt bunden till bensenringen.

Fenol är en bensenring med en OH-grupp (alkoholgrupp, hydroxylgrupp).

OH-gruppen direkt bunden till bensenringen. Jämför exempelvis bensylalkohol, som inte är en fenol, utan en alkohol.

Fenoler är sura

Protolys av fenol.Protolys av fenol.

Vid protolysen stabiliseras fenolatjonen av bensenringen

  • Den extra elektronen delokaliseras

Bensylalkohol är inte surt

Nedanstående reaktion sker INTE:

Protolys av bensylalkohol sker inte, eftersom bensenringen inte kan stabilisera den negativa laddningen (den är för långt bort).

Vitamin E

Fenoler oxideras gärna – de är goda reduktionsmedel.

Vitamin E.

Vitamin E skyddar mot oxidativa skador i cellen. Det gör den genom att oxideras ("offras") istället andra viktiga molekyler i cellen.