Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

organisk kemi struktur och funktionSkolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

 • Olika organiska ämnesklasser, deras egenskaper, struktur och reaktivitet.
 • Reaktionsmekanismer, inklusive kvalitativa resonemang om, hur och varför reaktioner sker och om energiomsättningar vid olika slags organiska reaktioner.

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

Allmänt

 • Ämnesklass
 • Funktionell grupp

Kolväten

 • Alkan
 • Cykloalkan
 • Halogenalkan
 • Alken
 • Dubbelbindning
 • Alkyn
 • Trippelbindning
 • Isomer
 • Rationell nomenklatur
 • Substitution
 • Substituent
 • Freon
 • Alkyl
 • Cis- och trans-isomeri
 • Elektrofil attack
 • Elimination
 • Polymerisation
 • Reaktionsmekanism

Arener

 • Aren
 • Toluen
 • Orto-, meta- och para-isomeri
 • Bifenyl
 • Fenol

Alkoholer

 • Alkohol
 • Hydroxylgrupp
 • Envärd, tvåvärd och trevärd alkohol
 • Primär, sekundär och tertiär alkohol

Reaktionsmekanismer

 • Radikalsubstitution
 • Nukleofilt reagens
 • Nukleofil attack
 • Nukleofil substitution
 • Elektrofilt reagens
 • Elektrofil addition

Du ska också kunna:

Förutom kolväteserien upp till och med dekan, måste du lära dig både rationellt namn, trivialnamn och strukturformel på följande ämnen:

 • Metanol (träsprit)
 • Etanol ("vanlig" alkohol)
 • 1,2-etandiol (glykol)
 • 1,2,3-propantriol (glycerol)
 • Hydroxibensen (fenol)
 • Metylbensen (toluen)
 • Fenylamin (anilin)
 • Använda dina kunskaper om kemisk jämvikt för att kunna beräkna koncentrationer i olika organiska reaktioner,
 • Sluta dig till organiska ämnens egenskaper utifrån deras struktur.