Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Isomerer

Samma antal atomer, men olika struktur.

  • Exempel: n-butan och isobutan är isomerer av butan.

Både n-butan …Både n-butan …

… och isobutan är isomerer av butan.… och isobutan är isomerer av butan.

Isobutan har också ett rationellt namn: 2-metylpropan.

  • I grund och botten, en propanmolekyl.
  • Väteatomen på kolatom nummer 2 har substituerats (bytts ut) mot en metylgrupp.

Varför isobutan också kallas 2-metylpropan.Varför isobutan också kallas 2-metylpropan.

Rationella namn

Orgnaniska molekylers rationella namn är uppbyggda såhär:

  • Stam, som anger hur många kolatomer det är i den längsta ogrenade kolkedjan.
  • Suffix (ändelse) som anger ämnesklass (vilken typ av organiskt ämne det handlar om).
  • Prefix (förled) som anger eventuella substituenter, hur många de är och var de sitter.

Hur ett rationellt namn är uppbyggt.Hur ett rationellt namn är uppbyggt.

Alkylgrupper

Alkylgrupper är grupper av kolväten, som sitter på andra organiska molekyler. Den enklaste alkylgruppen är metylgruppen. Den har en kolatom, tre väteatomer och en "lös" bindning som binder till någon annan organisk molekyl.

Alkylgrupperna namnges på samma sätt som övriga kolväten, men med ändelsen "-yl" istället för "-an".

Alkylgrupp Summaformel Strukturformel
metyl –CH3 metylgrupp
etyl –C2H5 etylgrupp
propyl –C3H7 propylgrupp
butyl –C4H9 butylgrupp
och så vidare…    

Exempel 1

Vad heter nedanstående molekyl?

Vad heter denna molekyl?

Exempel 2

Vad heter nedanstående molekyl?

3-metylpentan

Exempel 3

Vad heter nedanstående molekyl?

4 etyl 2,2,3 trimetylheptan