Två exempel som visar hur man löser ekvationer med nämnare.

För innehållet i videon svarar YouTube-användaren Tomas Sverin. Vänd dig gärna till honom om du har några frågor!