Med hjälp av Pythagoras sats kan man räkna ut längden på en av sidorna i en rätvinklig triangel, så länge man vet två av sidornas längd. Hur man gör det visas i videoklippet.

För innehållet i videon svarar YouTube-användaren Studi.se. Vänd dig gärna till honom om du har några frågor!