En introduktion till begreppet trigonometri: Hur sidor och vinklar i en triangel förhåller sig till varandra.

För innehållet i videon svarar YouTube-användaren Daniel Barker. Vänd dig gärna till honom om du har några frågor!