En genomgång av hur begreppen definitionsmängd och värdemängd hänger samman med en funktion. 

För innehållet i videon svarar YouTube-användaren Ellinor Frisk. Vänd dig gärna till henne om du har några frågor!